Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

–  Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam (“VN”) hoặc không có cơ sở thường trú tại VN

–  Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại VN hoặc không là đối tượng cư trú tại VN

Các đối tượng này đều gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu

–  Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp nhập khẩu tại  chỗ để gia công), kể từ ngày 27/5/2012 (ngày Thông tư có hiệu lực thi hành) cũng thuộc đối chịu thuế nhà thầu. Bên nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài chịu trách nhiệm nộp thay khoản thuế này (1%).

–  Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo điều kiện DDP, DAT, DAP (theo các điều khoản thương mại Quốc tế – Incoterms 2011 hiệu lực từ 01/01/2011, quy tắc cho bất kỳ cách thức hoặc phương thức vận tải) phải chịu thêm 1% thuế nhà thầu.

Ví dụ : Doanh nghiệp Y ở nước ngoài ký hợp đồng gia công vải với doanh nghiệp VN C, đồng thời chỉ định doanh nghiệp C giao hàng cho doanh nghiệp VN D để tiếp tục sản xuất (theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật). Doanh nghiệp Y ký hợp đồng, bán hàng cho doanh nghiệp D, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Trong trường hợp này, doanh nghiệp Y là đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư 60/2012 và doanh nghiệp D có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho doanh nghiệp Y theo quy định tại Thông tư này.

* Giải thích thuật ngữ DDP, DAT, DAP :

+ DDP  (Delivered Duty Paid, named place of destination) : Người bán giao hàng, chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan, chịu mọi chi phí & rủi ro trong việc vận chuyển hàng đến điểm đến bao gồm cả việc thanh toán phí hải quan, thuế.
Rủi ro/ bảo hiểm theo incoterm : Người bán mua bảo hiểm cho hàng hóa đối với toàn bộ quá trình vận chuyển cho đến chỗ trong điểm đích nơi mà hàng hóa được giao vào quyền định đoạt của người mua, đã làm thủ tục nhập khẩu, hàng vẫn nằm trên phương tiện vận tải đến, sẵn sàng để dỡ.

+ DAT (Delivered At Terminal, named, terminal at port or place of destination, việc giao hàng diễn ra tại điểm đích đã xác định.) : thay thế cho DEQ. việc giao hàng diễn ra khi hàng hóa được giao vào quyền định đoạt của người mua tại ga/trạm xác định tại cảng hoặc tại điểm đích chưa được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải đến. Điều khoản DAT của Incoterm 2010 thay thế cho điều khoản DEQ trước đó của Incoterms 2000 (Delivered Ex Quay) vốn chỉ phù hợp cho hàng nguyên liệu. Incoterms 2000 không có giải pháp thỏa đáng cho các điều khoản “D” đối với trường hợp hàng hóa được giao mà chưa dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải đến tại trạm/ga. Điều khoản DAT của Incoterm 2010 đã giải quyết được vấn đề này và bao gồm tất cả các trường hợp trước đó được qui định bởi điều khoản DEQ. “Trạm xác định” trong điều khoản DAT có thể là cầu cảng tại cảng dỡ hoặc trạm container tại cảng dỡ.
Rủi ro/ bảo hiểm theo incoterm: Người bán mua bảo hiểm cho đến khi hàng hóa được dỡ tại ga ở cảng. Người mua mua bảo hiểm cho hàng hóa từ điểm hàng được dỡ xuống tại ga ở cảng hay ở điểm đích. Các bên cũng có thể thống nhất là phạm vi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm của người bán sẽ bao gồm toàn bộ quá trình vận chuyển.

+ DAP (Delivered At Place, named place of destination): việc giao hàng diễn ra tại điểm đích đã xác định. Người bán chịu tất cả mọi rủi ro liên quan trong việc đưa hàng đến nơi quy định. Qui tắc mới DAP trong Incoterm 2010 (Delivery at Place) bao gồm tất cả các trường hợp người bán giao hàng cho người mua trên phương tiện vận tải đến mà chưa dỡ hàng xuống, là những trường hợp trước đó được qui định bởi các điều khoản DAF, DES cũng như tất cả các trường hợp giao hàng tại cơ sở của người mua hay điểm đích nào khác tại nước của người mua mà trước đó được qui định bởi điều khoản DDU. Đối với điều khoản DAP, “phương tiện vận tải đến” cũng có thể là một con tàu, và “điểm đích xác định” có thể là cảng dỡ. (được sử dụng thay cho DAF, DES và DDU).
Rủi ro/ bảo hiểm theo incoterm: Người bán mua bảo hiểm cho hàng hóa cho đến trạm hải quan được nêu ở nước nhập khẩu nếu là ở ngoài khối EU hoặc cho đến điểm đích được nêu trong EU sẵn sàng để dỡ.

(Theo thông tư 60/2012/TT-BTC, hiệu lực ngày 27/05/2012)


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • điều kiện ddp theo incoterm 2010 có bao gồm thuế nhà thầu ko
  • đối tượng phải đánh thuế nhà thầu
  • ,