Đối tượng nộp thuế và chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Đối tượng nộp thuế và chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp?
Đánh giá bài viết

1.      Ðối tượng nộp thuế.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp tiền thuê đất tại Việt Nam, không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật này.

2.      Ðối tượng chịu thuế.

Việc xác định đối tượng chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện trên nguyên tắc đất dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thì phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Dựa theo nguyên tắc này, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định đối tượng chịu thuế bao gồm:

  • Ðất trồng trọt.
  • Ðất có mặt nước nuôi trồng thủy sản.
  • Ðất rừng trồng.

3.      Ðối tượng không thuộc diện chịu thuế.

     Nhằm phân biệt rõ phạm vi đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước quy định các loại đất sau đây không chịu sự điều chỉnh của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp:

  • Ðất có rừng tự nhiên.
  • Ðất đồng cỏ tự nhiên.
  • Ðất ở.
  • Ðất chuyên dùng.

Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp
  • ,