Dự báo kinh tế toàn cầu tới năm 2025

Dự báo kinh tế toàn cầu tới năm 2025
Đánh giá bài viết

Theo Giáo sư Marketing quốc tế H. Schutte và giáo sư Philip Kotler, kinh tế toàn cầu trong tương lai sẽ diễn ra những xu hướng và đặc điểm vận động mới (về định tính) cũng như mức độ tăng trưởng cụ thể của từng khu vực chủ yếu (về định lượng). Có thể tóm tắt một số kết luận dự báo nổi bật sau:

* Dự báo định tính:

– Kinh tế mới (New Economy) hay kinh tế số hoá, điển hình là kinh tế mạng Internet toàn cầu, là một trong những nội dung lớn nhất chi phối sự vận động của thị trường và Marketing toàn cầu một cách rõ nét kể từ thập niên 90 vừa qua. Điều quan trọng lớn là các doanh nghiệp cần phải kịp thời thích ứng hoạt động Marketing của mình trong kinh tế mới ở thế kỷ 21 [7] (sẽ nói thêm ở mục 2 của phần này).

– Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra toàn diện và sâu sắc hơn ở cả những nước chậm phát triển.

– Kinh tế toàn cầu sẽ dẫn đến bước phát triển tiếp theo của thương mại dịch vụ quốc tế, thúc đẩy thương mại quốc tế và tự do hoá nông sản.

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và ảnh hưởng của nó ngày càng lớn đối với thương mại quốc tế, thúc đẩy thương mại quốc tế tăng trưởng nhanh hơn.

– Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ là một trong những nội dung hàng đầu của thương mại quốc tế trong những năm tới.

Quy mô và địa vị của 500 công ty lớn nhất toàn cầu ngày càng được tăng cường, trình độ tích tụ và tập trung trong sản xuất của chúng sẽ đạt những kỷ lục mới.

– Vấn đề bảo vệ môi trường và Marketing Xanh (Green Marketing) ngày càng được tất cả các nước chú trọng hơn bao giờ hết.

* Dự báo định lượng đến năm 2025

Từ những xu thế lớn nêu trên của kinh tế toàn cầu trong vòng 35 năm qua, giáo sư H. Schutte nhận định rằng, tương quan kinh tế của các khu vực lớn nhất thế giới sẽ có những thay đổi đáng kể trong tương lai như sau (hình 1.8):

– Châu á – TBD sẽ trở thành khu vực kinh tế hàng đầu thế giới (kể cả Nhật Bản, úc và Newzealand), chiếm trên 29% GNP toàn cầu (năm 1992 chỉ chiếm 32%), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất thế giới (trên 4%/năm)

– Châu Âu (kể cả CIS) đến năm 2025 sẽ chiếm 23% GNP toàn cầu (năm 1992 chiếm 32%), giữ vị trí khu vực kinh tế lớn thứ hai thế giới, với mức tăng trưởng 2%/năm.

– Bắc Mỹ giữ vị trí thứ ba sau châu á – TBD và châu Âu, đến năm 1025 sẽ chiếm 21% GNP toàn cầu (so với 30% năm 1991) và sẽ đạt mức tăng trưởng 2%/năm.

– Châu Mỹ-Latinh và châu Phi chiếm phần còn lại (27%) của nền kinh tế toàn cầu, trong đó châu Mỹ-Latinh chiếm 14% so với mức tăng trưởng kinh tế 3%/năm, còn châu Phi chiếm 13% với mức tăng trưởng 2,5%/năm.

Cùng với sự tương quan kinh tế theo khu vực, vị trí kinh tế của một số nước cũng có sự thay đổi. Tỷ trọng GNP của Mỹ trong tổng GNP toàn cầu sẽ có xu hướng giảm, ngược lại, tỷ trọng này của một số nước khác sẽ tăng như Trung Quốc, ấn Độ…


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cường quốc kinh tế 2025
  • ,