Dự báo, triển vọng phát triển xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam sang thị trường EU đến năm 2015.

Dự báo, triển vọng phát triển xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam sang thị trường EU đến năm 2015.
Đánh giá bài viết

Cuộc sống ngày càng phát triển, thu nhập càng tăng thì yêu cầu làm đẹp của con người càng cao, do đó khả năng phát triển của ngành may mặc thế giới nói chung và ngành may của Việt Nam nói riêng là rất lớn.

Dự báo nhu cầu của thị trường EU :

Trong những năm tới, EU vẫn là thị trường quan trọng nhất đối với xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Triển vọng tăng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn khi các doanh nghiệp nước ta thỏa mãn được những yêu cầu về môi trường của thị trường này. Đây là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt khi hiệp định hướng thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và EU được ký kết, sẽ mở ra cánh cửa vô cùng rộng lớn cho hàng may mặc xuất khẩu của nước ta. Bởi hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam sẽ không còn bị giới hạn bởi hạn ngạch, mức thuế suất giảm xuống còn 0-5% và tháo gỡ dần những yêu cầu khắt khe về chất lượng, nhãn hiệu hay sở hữu trí tuệ sản phẩm.

Trong thời gian tới, chiến lược phát triển ngành dệt may là tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển xuất khẩu. Và thị trường xuất khẩu trọng điểm của hàng may mặc nước ta là thị trường EU thay vì Mỹ như giai đoạn trước đây. Trên tinh thần ấy, Chính phủ đang hoàn thành nhiều dự án quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may đẩy mạnh sản xuất, tăng cường xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU. Trong đó dự án quan trọng nhất của Chính Phủ là việc xây dựng nguồn cung ứng nguyên  phụ liệu ổn định và quy mô lớn trong nước, đủ khả năng đáp ứng trên 50% nhu cầu cho các doanh nghiệp dệt-may.

Dự báo năng lực sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam:

Các doanh nghiệp may Việt Nam ngày càng chú trọng đến việc đầu tư cho năng lực sản xuất và thiết kế, hứa hẹn sự gia tăng về giá trị của các sản phẩm may mặc Việt nam trong thời gian tới. Các doanh nghiệp may đang thực hiện liên kết với các thị trường và viện nhằm đào tạo nguồn nhân lực phù hợp có chất lượng cao, qua đó giúp các doanh nghiệp may chuẩn bị những điều kiện sẵn sàng để thực hiện xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng thiết kế cao, hoặc thực hiện những đơn hàng giá cao nhằm thu giá trị xuất khẩu lơn, nhắm vào phân khúc thị trường hàng may mặc trung và cao cấp ở trong nước và nước ngoài. Nâng cao năng lực thiết kế sẽ giúp các doanh nghiệp may từng bước xây dựng thương hiệu riêng của hàng may mặc Việt Nam, qua đó xây dựng thị trường tiêu thụ riêng, đảm bảo sự phát triển bền vững. Khi đã chủ động được thị trường tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp may Việt Nam sẽ không phải phụ thuộc nhiều vào hoạt động gia công cho các đối tác nước ngoài, hàng may mặc “Made in Vietnam” sẽ dần được thay thế bằng “ Made by Vietnam”

Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển ngành dệt may của Việt Nam, Chính phủ đã có định hướng phát triển các lĩnh vực phụ trợ, phát triển các nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành may. Những kế hoạch này nếu thực hiện tốt sẽ giúp cung cấp những nguyên liệu có chất lượng cao, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, vốn đang là vấn đề lớn của ngành may xuất khẩu hiện nay. Khi đó, các doanh nghiệp may trong nước sẽ có điều kiện mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến triển vọng phát triển của các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam là sự cạnh tranh mãnh mẽ trong lĩnh vực này. Trong năm 2008, 2009, Trung Quốc đã đàm phán thành công trong việc dỡ bỏ hạn ngạch vào thị trường EU. Khi đó, áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực may xuất khẩu  đối với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng lên.

Mục tiêu giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 12-14%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 15% . Doanh thu toàn ngành đên 2015 đạt 22,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu vào EU đạt trên 10 tỷ USD. Dệt may Việt Nam vốn được đánh giá là một ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng những năm gần đây đều đạt mức trên 15%; và sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư của nước ngoài trong thời gian tới do có những lợi thế nhấ định so với các quốc gia khác trong khu vực. Nếu biết tận dụng tốt những cơ hội cũng như có sự chuẩn bị phù hợp và đúng hướng thì trong tương lai, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể đạt được những kết quả phát triển ấn tượng, trong đó có cả việc phát triển xuất khẩu hàng may mặc sang EU