Dữ liệu thứ cấp là gì?

Dữ liệu thứ cấp là gì?
Đánh giá bài viết

Đây là loại dữ liệu đã được sưu tập sẵn, đã công bố, có thể là các số liệu nội bộ của công ty.

Dữ liệu thứ cấp bên ngoài công ty gồm: sách, báo chí, các bản báo cáo và số liệu của cơ quan chức năng thuộc nhà nước, các thông tin trên internet…

Dữ liệu thứ cấp dễ thu thập, ít tốn thời gian và chi phí; nhưng là loại tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu tiếp thị cũng như các ngành khoa học xã hội khác.

Dữ liệu thứ cấp rất phong phú, đa dạng và xuất phát từ những nguồn khác nhau. Cho nên người nghiên cứu Marketing phải quen thuộc với các nguồn để khai thác thông tin được dễ dàng, nhanh chóng.

Đối với 1 người nghiên cứu chuyên nghiệp, việc hiểu biết các nguồn dữ liệu thứ cấp là nhu cầu cần thiết. Vì hầu hết, các việc nghiên cứu, lập kế hoạch… đều phải dựa vào dữ liệu thứ cấp rất nhiều. Các nhà quản trị sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp điển hình như các số liệu thống kê định kỳ… để theo dõi tốc độ phát triển kinh tế ngành, doanh nghiệp hoặc để đánh giá sơ bộ tình hình quản trị doanh nghiệp.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • Du lieu thu cap
  • dữ liệu thứ cấp là gì và các phương pháp thu thập
  • du lieu thu cap la gj
  • thứ cấp là j
  • ,