Gia tăng quy mô và tỷ trọng nợ vay dài hạn để hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Thực trạng phân tích cơ cấu nợ vay của các DN cho thấy hiện nay quy mô và tỷ trọng nợ vay dài hạn của các DN ngành điện niêm yết, đặc biệt là các CTCP thuộc nhóm quy mô lớn đang có chiều hướng giảm mạnh trong giai đoạn 2012-2017. Việc giảm mạnh đối với các khoản nợ vay dài hạn sẽ dẫn đến những hệ quả sau: (i) các DN sẽ gia tăng sự phụ thuộc vào các khoản lợi nhuận giữ lại hoặc gia tăng vốn chủ sở hữu đối với các quyết định đầu tư dài hạn; (ii) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu sẽ bị suy giảm; (iii) không tận dụng được nguồn vốn có chi phí rẻ khi tình hình thị trường lãi suất khá ổn định kể từ 2012 trở về đây. Do đó, để chủ động hơn nữa đối với nguồn cung vốn đầu tư đặc biệt là nguồn vốn từ nợ vay dài hạn, các DN có thể thực hiện một số biện pháp sau:

Tích cực khai thác các khoản nợ vay dài hạn có chi phí sử dụng vốn rẻ: Các khoản nợ vay này hiện nay chủ yếu được cung cấp bởi EVN cho các DN thuộc nhóm quy mô lớn; những DN thuộc nhóm quy mô nhỏ chưa được tiếp cận đối với nguồn vốn này. Như vậy, trong thời gian tới, các DN thuộc nhóm quy mô trung bình và quy mô nhỏ cần đàm phán với EVN để tận dụng các khoản vay mang tính chất ưu đãi với chi phí sử dụng vốn thấp này. Tuy nhiên, đi kèm với việc sử dụng các khoản nợ vay này, các DN cần có những biện pháp phòng trừ rủi ro đặc biệt là rủi ro về tỷ giá.

Chủ động đa dạng hóa các nhà cung cấp nợ vay dài hạn thông qua tiếp cận với các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán như các quỹ bảo hiểm, các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ DN vừa và nhỏ, quỹ hỗ trợ DN công nghiệp phụ trợ, các công ty chứng khoán… nhằm đặt sẵn mối quan hệ hợp tác để kêu gọi đầu tư khi phát sinh nhu cầu.

Đối với nhóm DN quy mô lớn có uy tín trên thị trường thì phát hành cổ phiếu hoặc phát hành trái phiếu để thay thế cho các khoản nợ vay dài hạn với ngân hàng là một xu hướng rất phổ biến và hoàn toàn có thể sử dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt là phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư hoặc quỹ đầu tư nước ngoài. Đây là thị trường rất tiềm năng bởi lãi suất trái phiếu ở nước đang phát triển như Việt Nam sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với lãi suất trái phiếu ở các nước phát triển. Đối các công ty nhỏ hơn, việc kêu gọi đầu tư từ các quỹ đầu tư cũng là một giải pháp hoàn toàn khả thi