Giai đoạn phỏng vấn sâu trong tuyển chọn nhân viên

Giai đoạn phỏng vấn sâu trong tuyển chọn nhân viên
Đánh giá bài viết

Phỏng vấn sâu:

Phỏng vấn sâu cho ta tìm hiểu những khía cạnh cá nhân mà các loại hồ sơ giấy tờ, các chứng chỉ tốt nghiệp hay các bài kiểm tra trắc nghiệm không thực hiện được hoặc thể hiện một cách không rõ ràng, ví dụ như cách cư xử, tướng mạo …

+ Mục đích của phỏng vấn:

  • Tìm hiểu về kiến thức, trình độ, kỹ năng và năng lực của ứng viên cũng như xác nhận lại mức độ kết quả công việc mà ứng viên đạt được trước đây. Nghĩa là tìm hiểu xem ứng viên có thực sự đầy đủ khả năng và năng lực để đảm nhận công việc sau này hay không.
  • Đánh giá liệu ứng viên có đặc điểm cá tính cần thiết để đảm nhiệm tốt vị trí cần tuyển hay không và để đánh giá độ chín chắn và tính liêm chính của họ.
  • Xác định các nguyện vọng nghề nghiệp , các mục tiêu trước mắt và dài hạn các khả năng thăng tiến của ứng viên
  • Đánh giá sắc thái bên ngoài của ứng viên như : tướng mạo , dáng vóc , cách ăn mặc , khoa ăn nói , cách cư xử …
  • Đây là dịp tốt để ứng viên lẫn cấp chỉ huy trong tương lai có dịp gặp gỡ nhau hiểu biết nhau hơn.

Như vậy phỏng vấn nhằm tìm kiếm những gì mà ứng viên “có thể làm” trong hiện tại và “sẽ làm” trong tương lai.

  • Các yếu tố “có thể làm” cần xem xét ở ứng viên:

–                     Tướng mạo, cách cư xử

–                     Khả năng sẵn sàng làm việc

–                     Trình độ học vấn

–                     Trí thông minh

–                     Kinh nghiệm trong lĩnh vực đang xem xét

–                     Kiến thức về sản phẩm về thị trường

–                     Điều kiện về thể lực , sức khỏe

  • Các yếu tố “sẽ làm” cần xem xét ở ứng viên:

–                     Đặc điểm tiêu biểu : các thói quen cơ bản

–                     Tính ổn định : duy trì lâu dài công việc và sở thích

–                     Bản sắc: mức thành thật của tinh thần sẵn sàng làm việc; lời nói đi đôi với việc làm.

–                     Tính kiên định : đã bắt tay là quyết hoàn thành

–                     Khả năng thích ứng: có khả năng thích ứng và hòa nhập với mọi người

–                     Sự trung thành: một lòng với lãnh đạo doanh nghiệp

–                     Tính tự lực: khả năng đứng trên đôi chân của mình, tự quyết định cho mình.