Giải pháp Bộ Công thương trong phát triển xuất khẩu nông sản nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Tiếp tục đàm phán với phía ASEAN về một số vấn đề liên quan đến việc thực thi cam kết sau khi hình thành AEC để cụ thể hóa hơn nữa, trong đó có vấn đề  ASEAN hỗ trợ hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ, hợp tác tăng cường năng lực kiểm dịch, hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, v.v….

Tổ chức nhiều hơn các cuộc hội thảo và giao thương xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư với ASEAN. Để qua đó, các DN nước CHDCND Lào có cơ hội tìm hiểu thông tin về thị trường ASEAN và tìm kiếm các đối tác ASEAN để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về AEC đến cộng đồng doanh nghiệp để họ nắm được những ưu đãi và cách thức được hưởng ưu đãi từ Hiệp định đối với hàng xuất khẩu sang ASEAN và hàng nhập khẩu từ thị trường ASEAN.

Hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về những ưu đãi và điều kiện cụ thể để được hưởng ưu đãi, quy tắc xuất xứ C/O v.v….

Thương vụ nước CHDCND Lào tại ASEAN cần tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ các DN trong việc tìm kiếm bạn hàng và các cơ hội xuất khấu hàng hóa sang thị trường ASEAN; Trợ giúp doanh nghiệp trong việc giải quyết các vướng mắc đối với những lô hàng vi phạm quy định của luật pháp các nước ASEAN; Làm tốt hơn nữa công tác thông tin và hướng dẫn thị trường cho DN xuất khẩu của nước CHDCND Lào; Tiếp tục việc triển khai hỗ trợ tổ chức thị trường cho các mặt hàng có tiềm năng và các mặt hàng bị sụt giảm; Tích cực tham gia thúc đẩy hợp tác công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ với thị trường ASEAN; Tìm kiếm cơ hội hợp tác dự án công nghiệp để giới thiệu và hỗ trợ các DN, các địa phương triển khai hợp tác.