Giải pháp đào tạo nhân lực dệt may chất lượng cao

Đa phần các doanh nghiệp May Việt Nam ở quy mô nhò và vừa, việc xác định chiến lược đầu tư vào nguồn nhân lực cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Các mã ngành đào tạo về công nghệ may, thiết kế thời trang các bậc từ cao đẳng đến sau đại học cần được chú trọng tăng cường tại các trường, cơ sở đào tạo bởi đây là khâu giá trị cao nhất trong chuỗi giá trị sản phẩm dệt may. Trong khi đó, các doanh nghiệp dệt may cũng cần chủ động phối hợp với các trường mở các lớp tập huấn  ngay tại các doanh nghiệp về văn hóa, thái độ,kỹ năng làm việc thực tiễn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dệt may có thể đặt hàng các cơ sở đào tạo thông qua các chương trình học bổng bán phần, toàn phần,..tùy vào yêu cầu, mục đích sử dụng nhân sự của doanh nghiệp và quy mô, chất lượng cơ sở đào tạo.

Xây dựng mô hình doanh nghiệp May loại vừa trong các cơ sở đào tạo nhân lực dệt may. Rõ ràng với đặc thù của ngành kỹ thuật May thì việc thực hành thường xuyên không chỉ  giúp doanh nghiệp, nhà trường nâng cao chất lượng nhân lực đào tạo mà còn hỗ trợ cho các bạn sinh viên có thêm nguồn thu nhập để trang trải trong quá trình học tập. Trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tại Gia Lâm, Hà Nội đã ứng dụng mô hình nay với một doanh nghiệp May khoảng 500 lao động và đạt được những kết quả khả quan thời gian qua [53]. Học sinh, sinh viên được nâng cao tay nghề, kiến thức nghiệp vụ, rèn luyện kĩ năng bởi các sản phẩm thực tập làm ra là nguồn để doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực tế ngoài thị trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Dệt May thông qua Chương trình hợp tác với chuyên gia, tổ chức quốc tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Meti Nhật Bản, với Bộ Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng như các chương trình hợp tác giữa VITAS –Viện Công nghiệp Kỹ thuật Hàn Quốc – KITECH, Liên đoàn Dệt may Hàn Quốc KOFOTI ;Liên đoàn Dệt May Đài Loan (TTF), Hiệp hội Dệt May Italia ACIMIT,..