Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả quản trị dòng tiền

Để nâng cao chất lượng quản trị DN, các DN cần thực hiện các biện pháp sau:

– Chú trọng quản trị quan hệ với các nhà đầu tư: Mục tiêu chủ yếu của việc thực hiện tốt quan hệ với nhà đầu tư là giúp nhà đầu tư nhận thức đúng về hoạt động của DN, giải quyết kịp thời các tin đồn thất thiệt gây thiệt hại cho nhà đầu tư, giúp cho giá thị trường của cổ phiếu DN được đánh giá phù hợp với giá trị thực của cổ phiếu. Một hệ thống quản trị quan hệ nhà đầu tư mạnh có thể giúp cho các DN phát hành chứng khoán huy động vốn với giá bán tốt, từ đó, giảm chi phí sử dụng vốn.

– Nâng cao chất lượng quản trị nội bộ đối với các DN vì đây là tiêu chí để đánh giá trình độ và hiệu quả quản lý của DN. Việc quản trị nội bộ liên quan chặt chẽ đến các quy định về những vấn đề liên quan đến hệ thống, cơ cấu tổ chức, phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn giữa các chủ thể trong DN, vấn đề đầu tư, quản lý tài chính, nhân sự, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro DN. Chất lượng quản trị nội bộ càng cao và sẽ làm cho hiệu quả hoạt động của DN gia tăng và từ đó làm cho việc huy động vốn của DN sẽ gặp thuận lợi hơn.

– Thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin về Báo cáo tài chính và chính sách tài trợ vốn của DN: Việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính một cách minh bạch sẽ giúp các nhà đầu tư trên thị trường tài chính có tâm lý yên tâm khi đầu tư vào DN, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong việc huy động nguồn vốn hiệu quả với các nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn thấp. Để thực hiện được điều này, các DN cần phải xây dựng bộ máy kế toán đảm bảo sự phù hợp với cơ cấu tổ chức cảu DN; nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý; dữ liệu cần phải được cập nhật hàng ngày bằng phần mềm kế toán để DN nhanh chóng trong việc sử dụng thông tin và dữ liệu cần thiết, kịp thời. Ngoài ra, các DN cần minh bạch hoá thông tin trên BCTC qua việc giải trình cụ thể các chỉ tiêu trên Thuyết minh BCTC đặc biệt đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn; các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn bao gồm lãi suất, tổ chức cấp tín dụng, thời gian đáo hạn hoặc ân hạn. Việc giải trình các thông tin công khai và minh bạch sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm trong việc đưa ra các quyết định cấp vốn cho DN và DN cũng tạo được uy tín trên thị trường tài chính làm cơ sở, nền tảng cho các khoản vay trong tương lai. Việc công bố các thông tin về chính sách tài trợ vốn của DN sẽ tạo cơ sở cho việc thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà đầu tư. Thị trường vốn là thị trường của niềm tin, do đó, để tạo niềm tin nơi nhà đầu tư, giúp cho giá cổ phiếu được đánh giá hợp lý, các DN niêm yết cần quan tâm thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin về chính sách tài trợ vốn. Một trong những biện pháp tích cực đó là phát tín hiệu thông qua những hành vi cơ cấu vốn. Việc lựa chọn chính sách tài trợ vốn sẽ truyền tải những thông tin quan trọng đến công chúng đầu tư và từ đó tác động đến giá cổ phiếu. Do đó, các DN nên thực hiện tốt việc cung cấp thông tin kịp thời về tiến độ các dự án, chính sách tài trợ cùng các phân tích tác động của hoạt động trên tới hiệu quả kinh doanh.

Việc thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin sẽ làm giảm tính không cân xứng về thông tin, làm giảm rủi ro đối với nhà đầu tư và từ đó, giá cổ phiếu sẽ được đánh giá tốt hơn, sát hơn với giá trị nội tại. Các thông tin đưa đến với các nhà đầu tư trung thực và đầy đủ sẽ giúp cho giá trị DN được đánh giá sát giá trị bấy nhiêu, từ đó khiến cho giá cổ phần ít bị biến động lớn.

Hiện nay nhóm DN quy mô trung bình và nhỏ hiện năng lực tài chính và uy tín còn chưa cao nên việc tiếp cận các nguồn tài trợ còn gặp khó khăn. Do vậy, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải nâng cao năng lực tài chính và uy tín cho nhóm DN này nhằm phát triển ngành điện niêm yết một cách đồng bộ, bền vững, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành điện niêm yết trên thị trường tài chính. Các biện pháp có thể thực hiện bao gồm:

Nâng cao quá trình kiểm toán độc lập và xếp hạng tín nhiệm đối với nhóm DN này: Việc này yêu cầu các DN phải thường xuyên tổ chức thực hiện việc kiểm toán độc lập và thông qua các DN xếp hạng tín nhiệm để khẳng định uy tín và năng lực tài chính của mình. Các báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và báo cáo xếp hạng tín nhiệm sẽ là cơ sở cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nâng cao mức độ tín cậy, gia tăng việc tài trợ vốn cho các DN và giảm thiểu các chi phí liên quan đến việc huy động nguồn vốn đặc biệt là chí về thông tin bất đối xứng.

Thực hiện các biện pháp hợp nhất hoặc sáp nhập để nâng cao lực tài chính, gia tăng uy tín trên thị trường tài chính. Đây là biện pháp khá hữu hiệu khi mà các DN tự vận động sẽ gặp khó khăn hơn so với có sự kết hợp về khả năng tài chính, quy trình hoạt động và đội ngũ lao động. Biện pháp này sẽ giúp các DN tận dụng được thế mạnh của nhau và giảm thiểu các tồn tại về chất lượng cũng như quy mô vốn kinh doanh và gia tăng mạnh về khả năng huy động nguồn tài trợ trên thị trường tài chính.

Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền

Việc quản trị dòng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với các DN trong việc đảm bảo khả năng đáp ứng nghĩa vụ đối với các khoản nợ vay đến hạn, giảm thiểu rủi ro tài chính và nguy cơ mất khả năng thanh toán của DN. Việc quản trị dòng tiền tốt sẽ giúp các DN quản trị nguồn vốn hiệu quả hơn, giúp DN chủ động trong việc bố trí nguồn tiền để chi trả đối với các khoản nợ gốc và lãi vay, gia tăng uy tín trên thị trường tài chính và khả năng tiếp cận đối với các nguồn tài trợ tiếp theo.

Để quản trị dòng tiền hiệu quả, yêu cầu đặt ra đối với các nhà quản trị trị tài chính DN là phải hiểu rõ cơ chê vận động của dòng tiền đối với DN mà mình quản trị, kịp thời phát hiện những bất cập đối với dòng tiền để từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời, hợp lý. Đối với hoạt động của DN, dòng tiền vận động trong một liên tục bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra đối với ba loại hoạt động chính bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Nhằm nâng cao công tác quản trị dòng tiền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn giúp giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, nâng cao giá trị DN, tác giả đề xuất một số giải pháp sau đây:

Các DN cần thực hiện lập kế hoạch dự báo dòng tiền. Việc lập kế hoạch dự báo dòng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với việc ra quyết định về quản trị nguồn vốn của DN; qua việc lập kế hoạch đối với dòng tiền nhà quản trị DN có thể bố trí, sắp xếp nguồn trả nợ một cách phù hợp với tiến độ sản xuất kinh doanh.

Các DN cũng cần phải xây dựng mức dự trữ tiền mặt mục tiêu nhằm giảm thiểu chi phí quản trị tiền mặt. Mức dự trữ tiền mặt mục tiêu là mức tiền mặt tối ưu mà tại đó làm cho tổng chi phí giao dịch và chi phí cơ hội do nắm giữ tiền mặt là tối thiểu. Để xây dựng mức dự trữ tiền mặt mục tiêu, các DN có thể áp dụng các mô hình tồn quỹ tiền mặt như William Baumol; Miller- Orr hay mô hình Stone. Trong đó, mô hình William Baumol thường được áp dụng đối với các DN có dòng tiền ít biến động; mô hình Miller-Orr và mô hình Stone áp dụng cho các DN mà dòng tiền có sự biến động và đòi hỏi phải xác lập mức giới hạn tối đa và tối thiểu trong quản trị tiền mặt.