Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hiện nay trong ngành CNHT cả nước có nhiều nhóm ngành nhưng chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam tập trung cho một số nhóm ngành như: CNHT cho ngành dệt may; CNHT cho ngành da – giày; CNHT cho ngành điện tử; CNHT ngành sản xuất lắp ráp ô tô; CNHT ngành cơ khí, chế tạo; các sản phẩm CNHT cho công nghiệp công nghệ cao. Mỗi địa phương tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của tỉnh, Thành phố mà chia thành các nhóm ngành khác nhau để có các định hướng phát triển như Đồng Nai các nhóm ngành CNHT được chia thành các ngành như: sản xuất nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện kim loại (cơ khí); sản xuất nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện điện – điện tử; CNHT cho ngành ô tô, xe máy; CNHT ngành dệt may; CNHT ngành da – giày; CNHT sản xuất hóa chất, linh kiện nhựa, cao su; CNHT sản xuất bao bì, in ấn và tem nhãn. Thành phố Hồ Chí Minh chia các ngành CNHT của Thành phố thành các nhóm ngành như: Cơ khí; Điện tử – công nghệ thông tin; Cao su – nhựa; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt may; Da – giày,… Với đặc thù của Hà Nội như đã phân tích ở trên trong thời gian tới thì Hà Nội cũng chỉ tập trung phát triển CNHT của Thành phố theo 03 nhóm ngành chính là CNHT sản xuất linh kiện phụ tùng; CNHT cho ngành dệt may và da – giày; CNHT cho ngành công nghiệp công nghệ cao.