Giải pháp tăng cường đa dạng hóa nguồn hàng xuất khẩu nông sản của nƣớc CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Cần xây dựng chiến lược mặt hàng xuất khẩu phù hợp với điều kiện và tình hình xuất khẩu nông sản hiện nay của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC. Xây dựng chiến lược mặt hàng xuất khẩu là quá trình tổng hợp mang tính liên ngành, tổng hợp từ khâu phân tích, dự báo, xác định mục tiêu, lựa chọn biện pháp thực hiện cho đến các khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra. Vì vậy xây dựng chiến lược mặt hàng xuất khẩu bao gồm: xác định quy mô, tốc độ xuất khẩu sản phẩm, danh mục sản phẩm xuất khẩu chiến lược, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu và thị trường xuất khẩu chủ yếu.

Xác định quy mô, tốc độ xuất khẩu nông sản phụ thuộc quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự biến động trên thị trường quốc tế. Xác định tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản dựa vào thống kê về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản bình quân kỳ gốc, dựa vào việc phân tích các yếu tố tạo nên tốc độ tăng xuất khẩu kỳ gốc, trên cơ sở đó loại các yếu tố đột biến. Dự báo một số yếu tố mới của kỳ kế hoạch như: cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu, giá cả…

Để định hướng danh mục sản phẩm xuất khẩu nông sản chủ lực, trước hết cần dựa vào lợi thế so sánh của đất nước. Từ đó đánh giá danh mục sản phẩm xuất khẩu nông sản chiến lược.

Khi xác định một mặt hàng xuất khẩu chủ lực cần có ít nhất ba yếu tố cơ bản:

+ Có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định và luôn cạnh tranh được trên thị trường đó.

+ Có nguồn lực để tổ chức sản xuất với chi phí thấp tương đối so với các sản phẩm cạnh tranh khác để có thể vừa đảm bảo khả năng cạnh tranh vừa mang lại hiệu quả cao hơn.

+ Có khối lượng kim ngạch lớn trong tổng khối lượng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia.

Tuy nhiên vị trí của mặt hàng xuất khẩu nông sản chiến lược không phải là vĩnh viễn mà trong quá trình phát triển luôn được diễn ra những vận động, biến đổi của thị trường, kéo theo đó là sự vận động, biến đổi cơ cấu các sản phẩm làm thay đổi vị trí của các sản phẩm trên thị trường. Do vậy, việc xác định và xây dựng cơ cấu các sản phẩm xuất khẩu chiến lược không chỉ căn cứ vào khả năng sẵn có và nội lực trong nước, vào nhu cầu và khả năng hiện tại của thị trường thế giới mà còn phải tính đến xu hướng và diễn biến thị trường trong tương lai.

CHDCND Lào cần xây dựng một hệ thống giải pháp đồng bộ trong đó xác định các mặt hàng xuất khẩu nông sản chủ lực cho phù hợp với điều kiện hình thành AEC để đạt được những kết quả tốt nhât:

Thứ nhất: Nâng cao các mặt hàng xuất khẩu chủ lực bằng cách gia tăng đầu tư cho sản xuất, chế biến: Các mặt hàng nông sản: áp dụng và đẩy mạnh các giống cây mới trong nuôi trồng. Các mặt hàng thực phẩm chế biến: giảm thiểu tối đa và tránh sử dụng các phương pháp bảo quản có chất nguy hại đến sức khoẻ đặc biệt là những chất cấm sử dụng; Xử lí triệt đề các chất kích thích, các kháng sinh bơm chích trong các sản phẩm.

Thứ hai: Thực hiện tốt các giải pháp về hình thànhvà phát triển các vùng sản xuất, trong đó có giải pháp quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh xuất khẩu; xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng về khai thác, chế biến, nhà kho, cửa cảng hàng xuấtkhẩu.

Thứ ba: Cung cấp các thông tin và các dự báo kịp thời cho hàng xuất khẩu chủ lực:

(1) Các thông tin về nhu cầu tiêu thụ ở mỗi thị trường; (2) Thông tin về hệ thống pháp luật ở mỗi quốc gia, vùng, lãnh thổ mà nước CHDCND Lào sẽ xuất khẩu hànghoá; (3) Thông tin về sức cạnh tranh của sản phẩm cùng loại ở mỗi thị trường; (4) Các thông tin về sự điều chỉnh, thay đổi chính sách trong nước và quốc tế giúp cho nhà sản xuất chủ động thích ứng với hoàn cảnh mới; (5) Dự báo về thay đổi của môi trường, điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái như sự biến chuyển của khí hậu, thời tiết, mức độ ô nhiễm môi trường… để định hướng cho nhà sản xuất quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ môi trường; có biện pháp đối phó với sự thay đổi của môi trường. (Như lũ lụt, hạn hán, giông bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, chế biến và bảo quản các sản phẩm nông sản).

Thứ tư: Bảo vệ thương hiệu cho hàng hóa xuất khẩu: Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực phần lớn là những sản phẩm đã được khẳng định uy tín trên thị trường trong nước và thế giới; Đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực của nước CHDCND Lào phải đi đôi với việc bảo vệ thương hiệu. Hiện nay, nhiều mặt hàng có thương hiệu mạnh của nước CHDCND Lào như cà phê Dao bị vi phạm về nhãn hiệu và các chỉ dẫn địa lí. Cho nên nhiều sản phẩm của nước CHDCND Lào được đánh giá tốt nhưng người tiêu dùng nước ngoài không biết sản phẩm đó có xuất xứ tại nước CHDCND Lào. Vì vậy, chính sách xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực cần quan tâm đến việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.