Giáo dục đại học có phải là hàng hóa công không?

Giáo dục đại học có phải là hàng hóa công không?
Đánh giá bài viết

Theo Joseph Stinglitz, hàng hóa công là những loại hàng hóa mà việc một cá nhân này đang hưởng thụ lợi ích do hàng hóa đó tạo ra không ngăn cản những người khác cùng đồng thời hưởng lợi ích của nó

Hàng hóa công có hai thuộc tính cơ bản là không có tính cạnh tranh và không có tính loại trừ trong tiêu dung. Không có tính cạnh tranh nghĩa là khi có thêm một người sử dụng hàng hóa công cộng sẽ không làm giảm lợi ích tiêu dùng của những người tiêu dùng hiện có. Không có tính loại trừ được hiểu ngầm là, về mặt kỹ thuật không thể hoặc là chi phí tốn kém để ngăn ngừa những người khác sử dụng hàng hóa này.

Giáo dục đại học là hàng hóa công không thuần túy vì nó không có tính cạnh tranh nhưng lại có tính loại trừ.Tính loại trừ ở đây thể hiện ở chỗ khác với giáo dục phổ thông, thì giáo dục đòi hỏi những người phải có kiến thức và có tiền thì mới được thụ hưởng.