Giàu có phải là nhiều Tiền?

Hiện nay, thế hệ trẻ chúng ta đang có rất nhiều người ấp ủ khát khao làm giàu, điều đó thật chính đáng. Bởi đất nước ta đã nghèo quá lâu, chúng ta không được học tập trong điều kiện tốt, chúng ta không được đào tạo công việc bài bản, chúng ta không có được trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ.v.v. do đó chúng ta phải tự bươn trải và kiếm sống lo từng bữa ăn hàng ngày. Chính vì vậy khao khát đầu tiên và luôn hiển hiện trước mắt chúng ta đó là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để trở nên giàu có. Từ ” giàu có” đã ăn sâu vào tiềm thức chúng ta là phải có nhiều tiền. Điều này, có cái hay đó là động lực thúc đẩy làm việc nhưng cũng có cái tai hại đó là khi chúng ta mải mê kiếm tiền sẽ quên đi những giá trị sống khác.

Trước khi đi tìm câu trả lời này mọi người phải tự trả lời được câu hỏi cho chính bản thân mình ” Đối với mình thế nào là giàu?” trả lời được câu hỏi này chúng ta mới có thể đặt ra câu hỏi ” Làm giàu bằng cách nào?”. Trong xã hội luôn có sự phân công lao động xã hội và từ “Giàu” nó bao hàm nhiều mức độ và ý nghĩa khác nhau.

Đối với một giáo viên ý nghĩa của từ “giàu” chắc chắn không phải chỉ là tiền mà tài sản lớn nhất của họ chính là những kiến thức, những giá trị đạo đức và những học sinh thành đạt có ích cho xã hội.

Đối với một nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ ý nghĩa của từ “giàu” chắc chắn không phải chỉ là tiền mà tài sản lớn nhất của họ là những tác phẩm để đời.

Đối với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ý nghĩa của từ “giàu” chắn chắn không phải chỉ là tiền mà tài sản lớn nhất của họ là những công trình nghiên cứu mang tính đột phá đem lại nhiều ích lợi cho cộng đồng.

Đối với các nhà hoạt động chính trị, các nhà tư tưởng văn hóa thì ý nghĩa của từ “giàu” chắc chắn không phải là tiền mà tài sản lớn nhất của họ là một đất nước giữ được những bản sắc truyền thống, quyền con người được tôn trọng trong đó đặc biệt là tự do-dân chủ.

Và còn rất rất nhiều những cái chúng ta cần vươn tới có giá trị hơn “tiền” rất nhiều. Chúng ta cần vươn tới sự phát triển toàn diện hơn là chỉ biết kiếm tiền.

Phan Ích Chiến