Giới thiệu Học Viện Tài Chính

Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính

Lễ công bố quyết định thành lập Học viện Tài chính ngày 03/01/2001
 
Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (Thành lập năm 1963), Viện Nghiên cứu Tài chính (thành lập năm 1961) và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Tài chính – Bộ Tài chính

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu trong lễ công bố quyết định thành lập Học viện

Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác theo chức năng được Chính phủ quy định. HVTC có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Trụ sở của Học viện đặt tại Hà Nội.

 Chức năng, nhiệm vụ
– Đào tạo cán bộ trình độ đại học,  sau đại học, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với các loại hình đào tạo: Đại học chính quy, Đại học Tại chức, Đại học bằng 2, Hoàn chỉnh kiến thức đại học và Sau đại học

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính – kế toán.
 
 Sứ mạng
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 03 tháng 07 năm 2007, Hội đồng Trường đã có quyết nghị xác định sứ mạng của Học viện là: “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động 2003
– Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2008
– Huân chương độc lập hạng Nhì năm 2003
– Huân chương độc lập hạng Ba năm 1998
– Huân chương lao động hạng Nhì năm 1998
– Huân chương lao động hạng Ba năm 1988
– Huân chương Hữu nghị của các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 1998
– Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ năm 2006

 

 Các trụ sở
– Trụ sở chính: Số 8 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
– Điện thoại: 04.39 331 853
– Fax:                  04.39 331 865
– Web site: http://www.hvtc.edu.vn
Email: vanphong@hvtc.edu.vn

– Cơ sở đào tạo Đông Ngạc, Từ Liêm
Điện thoại:  04. 38 389 326
Fax:                    04. 38 388 906

– Cơ sở đào tạo 53E Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại : 04. 37 338 679
Fax:                    04. 37 338 679