Hạch toán trường hợp kiểm kê TSCĐ phát hiện thừa, thiếu

Hạch toán trường hợp kiểm kê TSCĐ phát hiện thừa, thiếu
Đánh giá bài viết

1. Trường hợp thiếu:

+Khi kiểm kê thấy thiếu TSCĐ thì đầu tiên ghi giảm TSCĐ đó đã.

Nợ 1381 (giá trị còn lại của TSCĐ)

Nợ 214

Có 211

NV này nhìn giống xóa sổ (nếu như thay 1381 bằng 811). Tuy nhiên không ghi 811 vì DN kiểm kê thiếu phải xác định nguyên nhân thiếu, bắt đền bù.

Cách xử 1381:

Nợ 111, 112, 334, 1388, 441, 811…tùy

Có 1381

2.Trường hợp thừa

+Nếu thừa do để ngoài sổ sách chưa ghi zô, thì bây giờ ghi:

Nợ 211, 213

Có 331, 241, 338, 411 (tùy NV)

+Nếu thừa nhưng đang sử dụng:

-Ghi tăng như *

-Đồng thời them nó đang use ở bộ phận nào, trích khấu hao cho nó ngay và luôn

Nợ 627, 641, 642

Có 214

+Nếu thừa mà xác định TSCĐ đó là của DN khác thì Nợ 002, chờ xuất trả