Hạch toán trường hợp nhập hàng thiếu, thừa khi nhận hàng trực tiếp

-Nếu giao theo phương thức nhận hàng trực tiếp: DN mình qua bên thằng bán, kiểm, đếm hàng rồi chở về à thiếu hàng DN mình 100% phải quan tâm rồi.

1. Trường hợp nhận thiếu hàng

Nợ 152, 153 (thực nhập)

Nợ 133 ( tính theo giá trên hóa đơn)

Nợ 1381 (nếu tại thời điểm đó chưa xác định được nguyên nhân, nếu xđ được thì đưa zô 1388)

Có 111, 112, 131

Cách xử lý 1381:

+Nếu k tìm ra nn, thì DN chịu à632

+Nếu xđ đc ng bồi thường à 111, 334

+Lỗi bên bán (giao tiếp số thiếu hoặc đòi lại tiền): Just for fun J vì pp trực tiếp là mình đã qua đó đếm, kiểm rồi mà, khó xảy ra lắm.

2. Trường hợp nhận thừa hàng

Nợ 152, 153 (thực nhập)

Nợ 133 ( tính theo giá trên hóa đơn)

Có 111, 112, 131

Có 3381 (nếu tại thời điểm đó chưa xác định được nguyên nhân, nếu xđ được thì đưa zô 3388)

Cách xử lý 3381:

+Trả lại cho người bán: Just for fun, DN chẳng dại gì trả lại cả

+Thường thì nó làm thế này là 711

Tuy nhiên: nếu NV có ghi “phần thừa DN giữ hộ cho ng bán ”à Nợ TK ngoại bảng 002: phần thừa. Khi DN xuất trả thì ghi Có 002: phần thừa. TK 152, 153 sẽ là phần 9 xác theo hóa đơn