Hãy cảnh giác khi tung ra sản phẩm mới

Bạn muốn bán sản phẩm trên thị trường nhưng đồng thời bạn cũng muốn không bị lộ bí mật lợi thế cạnh tranh của công ty và giá trị mà bạn sáng tạo có được do những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh

Nhiều công ty chú ý đến khả năng có thể đánh mất bí mật của công ty trong quá trình bán hàng của công ty. Họ sợ rằng những khách hàng tìm năng của họ sẽ ăn cắp và sử dụng những thông tin từ sản phẩm để cạnh tranh với họ.

Bởi vì hầu hết các công ty không có tính độc quyền, hay đăng ký bản quyền nên những kẻ cạnh tranh không lành mạnh sẽ dễ dàng đánh cắp thông tin từ sản phẩm. Bạn sẽ cảm thấy mình ngu đần đến mức nào nếu bạn để lộ lợi thế cạnh tranh mà có thể tạo ra giá trị kinh doanh.

Do đó bạn phải có quá trình chăm sóc chu đáo khách hàng trung thực.

Điều bạn có thể làm là cân bằng nhu cầu của khách hàng tiềm năng để có thể ước tính mức chất lượng và tác động của thông tin bảo mật với mong muốn của bạn nhằm tránh việc ném cửa hàng vào tay của những kẻ đào bới.

Để thực hiện được điều này bạn không cần chú ý những khách hàng sau này mà lưu tâm đến khách hàng trước đây. Nhưng bạn có thể thỏa làm cho khách hàng khó tính thỏa mãn bao nhiêu trong khi bảo vệ mình tránh khỏi những kẻ cạnh tranh cơ hội hay không trung thực.

Cách bảo vệ tốt nhất chống lại việc đánh cắp thông tin bảo mật trong quá trình bán hàng là bạn phải nỗ lực chuẩn bị một cuộc điều tra thích hợp. Sau đó thông tin này có thể công bố ở các giai đoạn kiểm tra, do bị tác động bởi quá trình chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Bạn nên tìm kiếm sự cam kết của người mua hàng ở mỗi giai đoạn điều tra.

Người mua hàng nào mà chỉ muốn tìm kiếm thông tin sẽ không còn bỏ nhều nỗ lực vào quá trình này và sớm bị thất bại.

Bạn nên cân bằng nỗ lực của họ và của bạn. Khi họ yêu cầu gặp mặt với ban quản trị thì bạn nên yêu cầu tương tự. Khi họ đòi hỏi thông tin chi tiết, bạn nên đòi hỏi thông tin tương tự từ họ. Nếu họ không chuẩn bị , bạn có thể giả định rằng họ không nghiêm túc và kết thúc thảo luộn với họ. Bạn có thể bắt họ ký vào một văn bản đền bù thiệt hại từ việc sử dụng thông tin bảo mật đó.

Cách bảo vệ thứ hai là bạn không đưa thông tin bảo mật đó nhưng nhờ bên thứ ba độc lập, đáng tin tưởng thẩm định và kiểm tra. Bạn có thể đưa ra dữ liệu hoạt động, thống kê thị trường và các dự báo nhưng giữ lại chi tiết. Dự liệu này chỉ đưa cho người đưa giá thích hợp như là một điều kiện bán hàng cuối cùng.

Chiến lược hoàn hảo nhất của bạn chống lại sự đánh cắp thông tin đòi hỏi bạn phải lưa chọ khách hàng tiềm năng trước. Nếu bạn xác định rằng khách hàng tiềm năng thực sự có nhu cầu sản phẩm của bạn, chi tiền để có được sản phẩm, sẵn sàng kinh doanh với bạn, bạn nên có cách xử lý thích hợp với những khách hàng này vì họ thích mua hàng hơn là sao chép sản phẩm.

Việc đảm bảo bảo có số lượng khách hàng tiềm năng mong muốn mua hàng, và vviệc dành thời gian quan tâm đến việc bán hàng, thì bạn có thể thúc đẩy bán hàng và giảm bớt nguy cơ mất thông tin.

Hãy chắ chắn rằng bạn biết đâu là khách hàng không trung thực và tránh xa họ

 

Theo smartcompany