Hiệu quả của việc chi tiêu công cho truyền hình là gì?

Hiệu quả của việc chi tiêu công cho truyền hình là gì?
Đánh giá bài viết

1. Tích cực

+ Phát triển truyền hình Việt Nam cả về phạm vi và chất lượng, đem thông tin về cơ sở miền núi vùng sâu, vùng xa, xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người góp phần đ­ưa đường lối chủ trư­ơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc đến với nhân dân; là chiếc cầu nối liền giữa Đảng, Nhà n­ước, quân đội với nhân dân; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

+ Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về truyền hình của người dân, khi hình ảnh cả xóm cùng nhau xem truyền hình trên một chiếc TV trắng đen dang dần được thay thế bởi hình ảnh những chiếc TV hiện đại được trang bị cho từng phòng ở, phục vụ nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

+ Đa dạng kênh truyền hình phù hợp với nhu cầu của những nhóm người dùng khác nhau

. Kênh truyền hình Nông nghiệp-Nông thôn ra đời sẽ hướng đến cung cấp tối đa nhu cầu thông tin mọi mặt của nông dân, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo sự quan tâm của toàn xã hội đối với vấn đề bảo vệ môi trường, y tế, văn hoá, giáo dục ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

. Kênh truyền hình tin tức chính luận cùng với các sản phẩm thông tin đã có, trong thời gian tới, TTXVN cần tiếp tục đi đầu trong việc phản ánh trung thực, nhanh nhạy những sự kiện và vấn đề thời sự, góp phần định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế, đối nội và đối ngoại theo quan điểm của Đảng và Nhà nước; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, gương điển hình trong sự nghiệp xây dựng đất nước; đồng thời, phải phát huy hơn nữa vai trò ra tuyên bố bác bỏ những thông tin sai sự thật, thông tin có dụng ý xuyên tạc về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội trong nước, những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia.

. Du lịch gắn bó hữu cơ với báo chí, đặc biệt là truyền hình. Khi khoa học-kỹ thuật phát triển vượt bậc và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ số trong truyền hình mở ra cơ hội tiếp cận nhanh chóng và chính xác những địa danh, điểm đến và sản phẩm du lịch đa dạng cho mọi đối tượng khán giả. Chính vì vậy, Kênh truyền hình Du lịch được xây dựng nhằm tuyên truyền, quảng bá về Du lịch Việt Nam. Nội dung kênh tập trung giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Du lịch, tô đậm hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện và hấp dẫn, cung cấp thông tin và quảng cáo sản phẩm du lịch.

. Trong 5 nhóm nhiệm vụ nhằm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì nhóm nhiệm vụ truyền thông, vận động là quan trọng nhất. HTVCo.Op là một chương trình trong nhóm nhiệm vụ trên, là bước đột phá của TP trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp, truyền thông và người tiêu dùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, hỗ trợ mọi điều kiện để doanh nghiệp phát huy khả năng, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng vì với năng lực nhỏ lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam thì chi phí quảng cáo trên truyền hình quá lớn, không thể đưa hàng hóa của mình lên sóng truyền hình để bán. Nay đã có kênh truyền hình này, đây sẽ là cơ hội của các doanh nghiệp Việt. Ngoài ra còn góp phần xây dựng lòng tự hào, tự tin trong việc mua sắm hàng Việt của người Việt; nâng cao lòng tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt của chúng ta, thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

+ Quản lí nội dung:

Là một cơ quan thông tin đại chúng, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, và hoạt động theo những quy định của pháp luật, tất cả các sản phẩm truyền hình đều cần được quản lý thống nhất về mặt nội dung nhằm đưa truyền hình phát triển, đi cùng với yêu cầu đảm bảo tính định hướng, tính tư tưởng trong từng sản phẩm. Điều này đòi hỏi truyền hình luôn phải cân nhắc nhiều hơn với các phương án đầu tư cho hoạt động tác nghiệp của mình để có những sản phẩm chất lượng nhất.

Chi tiêu công ở đây đã gián tiếp tạo nên những ngoại tác tích cực đối với người dân khi họ được giáo dục đạo đức, mở rộng tri thức, nâng cao hiểu biết, giải trí lành mạnh; đối với nền kinh tế khi những kiến thức truyền đạt được vận dụng làm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cũng như tăng nguồn ngân sách thông qua thuế; đối với xã hội khi tính chất giáo dục đạo đức được coi trọng trong các chương trình truyền hình.

+ Quản lý con người

Như đã biết, xã hội càng phát triển, trí tuệ xã hội ngày càng được nâng lên, và trí tuệ ấy ngày càng được quảng bá trên truyền hình nhiều hơn. Nhưng ngược lại, chính truyền hình cũng đang tìm mọi cách để hấp thu trí tuệ xã hội để đầu tư cho sự phát triển. Điều đó sẽ càng trở nên quan trọng khi phân công lao động và chuyên môn hóa các hoạt động sản xuất chương trình truyền hình đạt đến trình độ cao. Hiện tại công việc của truyền hình bao gồm rất nhiều ngành nghề khác nhau: quản lý, kỹ thuật, nghệ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị… với các vị trí công tác khác nhau. Tất cả đều có chức năng nhiệm vụ rõ ràng trong hoạt động dây chuyền tạo ra sản phẩm truyền hình. Nói một cách khác, sản phẩm truyền hình là kết quả của một chuỗi các công đoạn kế tiếp nhau.Và để có những sản phẩm hoàn chỉnh, chất lượng cao, tất cả các công đoạn đều phải có sự phối hợp nhịp nhàng và được hoàn thành với trình độ chuyên môn cao.

Yêu cầu công việc cho thấy việc tự đào tạo lẫn nhau, tự nâng cao trình độ là điều cần nhưng chưa thể là điều kiện đủ. Truyền hình sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ của mình khi không tuyển dụng được một nguồn nhân lực có tay nghề cao trong xã hội để phục vụ cho chiến lược phát triển của ngành. Trong hoạt động quản lý ở truyền hình, xã hội hóa các nguồn lực lao động là một xu hướng tất nhiên không thể cưỡng lại được.

Trên một bình diện khác, để đảm đương được là một binh chủng tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có vai trò quyết định trong định hướng dư luận và hành động của công chúng, tất cả các chương trình truyền hình đều đứng trước yêu cầu về trí tuệ và tính khoa học. Mỗi luận điểm, nhận định trong phóng sự, trong bình luận, và trong các thể loại khác của truyền hình đều ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của toàn xã hội. Và để đạt đến sự chuẩn xác trong thông tin, đòi hỏi nhất thiết phải có sự tham gia của tất cả các chuyên gia trên lĩnh vực trong cuộc sống. Trí tuệ, tính khoa học và mức độ tin cậy của truyền hình chỉ có được khi có sự tham gia ngày một nhiều hơn của các lực lượng khác trong xã hội.

Việc đầu tư và thường xuyên sử dụng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội làm cố vấn cho các chương trình, truyền hình trong thời gian gần đây như một biểu hiện mang tính tất yếu của xu thế xã hội hóa nguồn lực cho truyền hình. Chi tiêu công đã góp phần thu hút các nguồn chất xám trong xã hội phục vụ cho việc đổi mới nâng cao chất lượng chương trình truyền hình.

2. Tiêu cực:

Tuy mang lai một số tác động tích cực nhưng nếu xét trên phương diện tổng thể thì hiệu quả của chi tiêu cho truyền hình còn mang tính chất tương đối và cục bộ.

+ Nguồn chi của Nhà nước chỉ thực sự hiệu quả khi nó mang tính chất hỗ trợ nghĩa là bản thân đối tượng nhận khoản chi đó phải biết tự thân vận động và tận dụng hỗ trợ để phát triển.

Nhưng chỉ có những khu vực trung tâm, thành phố lớn hay vùng trọng điểm kinh tế mới có khả năng này cụ thể là nguồn thu của các đài truyền hình lớn từ quảng cáo. Còn lại đa số những địa phương kinh tế chậm phát triển quảng cáo còn hạn chế thì dường như truyền hình được đầu tư hoàn toàn bởi ngân sách nhà nước. và nguồn chi ấy cũng không được tận dụng triệt để khi thiếu nguồn nhân lực quản lí. Tình trạng cơ sở vật chất bị hao mòn, chất lượng kém, quá trình phát sóng không liên tục là một biểu hiện của sự lãng phí ngân sách không hề nhỏ.

Việc đầu tư dàn trải cho các chương trình truyền hình gây ra một hệ quả khó tránh đó là số lượng nhiều nhưng lại thiếu những chương trình thật sự hấp dẫn người xem. Và cũng chính khối lượng lớn các chương trình trong thời gian phát sóng một ngày như trước đã làm giảm đi thời lượng của những chương trình được yêu thích trước đó.

Chi tiền sản xuất phim để cuối cùng không thu hồi được lợi nhuân thậm chí còn gây thâm hụt ngân sách chính là do đầu tư nhưng không quản lí chặt chẽ, làm ngân sách rơi vào những khoản vô lí và bí mật.

Nguồn nhân lực hoạt động trong ngành truyền hình còn quá cồng kềnh. Theo tính toán của một chuyên gia thuộc lĩnh vực truyền hình thì cần ít nhất 200 người để có được khoảng 4 giờ phát hình mỗi ngày.