Hiệu Quả Marketing

Dưới đây là những tiêu chí có thể dùng làm thước đo hiệu quả, giúp bạn xác định được mức độ thành công.

Quy trình

Thước đo theo nội bộ

Thước đo theo thị trường

Giao hàng chậm
Cháy hàng
Bao bì hư hỏng
Nhầm lẫn trong hoá đơn
Kiến thức về sản phẩm của nhân viên bán hàng
Sự thoả mãn của khách hàng
Mức độ nhận biết của khách hàng đối với sản phẩm
Đánh giá của khách hàng về chất lượng
Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ
Đánh giá của khách hàng về lợi ích khách hàng
Tốc độ phản hồi khi có sự cố

Kết quả cuối cùng

Tỉ suất lợi nhận trên từng đồng vốn đầu tư
Thu nhập từ bán hàng
Lợi nhận trên từng khách hàng
Chi phí marketing
Chi phí sản xuất
Thị phần
Sư trung thành của khách hàng
Thị phần tương ứng
Mức độ bao phủ thị trường