Hình thức trả lương theo thời gian

Trả lương theo thời gian là hình thức trả công cho người lao động dựa vào tỷ lệ tiền công cho một đơn vị thời gian và thời gian làm việc thực tế hay noi một cách khác là hình thức tiền lương mà số lượng của nó tỷ lệ thuận với thời gian làm việc của người lao động ở những công việc không tính được bằng sản phẩm. Thời gian làm việc có thể tính theo giờ , ngày , tuần , tháng … nhưng thường tính bằng lương giá giờ.

Tiền lương trả theo thời gian chủ yếu áp dụng với người làm công tác quản lý. Đối với công nhân sản xuất thì hình thức này chỉ áp dụng trong một số trường hợp sau :

Công việc không định mức chặt chẽ và chính xác được để áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm.
Khi tốc độ công việc được thực hiện bằng máy móc , theo dây chuyền .

Ưu điểm của hình thức này là:
*Khi trả lương theo ngày,tuần,tháng nhà tư bản có thể kéo dài ngày lao động
*Tăng cường độ lao động

*Nhà tư bản có thể áp dụng lương giờ khi có ít việc làm,lương ngày ,tuầnvà tháng khi có nhiều việc làm.
Hình thức trả lương này có nhiều nhược điểm hơn so với hình thức trả lương theo sản phẩm,chưa kích thích vật chất lớn đối với cá nhân người lao động vì chưa gắn thu nhập của mỗi người vơí kết quả lao động mà họ đã đạt được trong thời gian làm việc đó.Với hình thức trả lương này ,tiền lương thường để mang tính bình quân,nhiều lúc bậc lương không phản ánh đúng trình độ người lao động do việc đánh giá trình độ của người lao động quản lý là khó chính xác.Để giảm bớt tính bình quân thì vai trò của tiền lương trong hình thức trả lương này có xu hướng đưọc nâng cao.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • ưu nhược điểm của hình thức trả lương theo thời gian
  • co may hinh thuc tra luong
  • ,