Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Với định hướng đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực tầm cỡ quốc gia, quốc tế; tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thu hút các dự án lấp đầy hai khu công nghiệp: Hạ Vàng, Gia Lách và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát triển nhanh các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực.

Chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, trong điều kiện chưa có đủ nguồn lực để phát triển kinh tế tri thức lên ngay trình độ cao, Hà Tĩnh đặt chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển công nghiệp, tiến tới phát triển công nghiệp công nghệ cao. Định hướng phát triển từ sản xuất công nghiệp khai khoáng thô sang công nghiệp chế xuất. Đồng thời, địa phương khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao để cho năng suất và chất lượng cao hơn.

Thị trường mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới để phù hợp với giai đoạn phát triển lịch sử này là các quốc gia có công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản hiện đại, có thể sản xuất trữ lượng thô lớn và có công nghệ để chế xuất thành thành phẩm. Mục tiêu tiến tới phát triển công nghiệp công nghệ cao, tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn nhà đầu tư đến từ các nước tư bản phát triển, có thế mạnh về công nghệ (Mỹ, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc). Tuy nhiên, để kiểm soát các nhà đầu tư tái nhập công nghệ đã lỗi thời, đặt ra yêu cầu cho chính quyền địa phương phải tìm hiểu, xây dựng hồ sơ nhà đầu tư để từ đó xây dựng được các tiêu chí lựa chọn phù hợp.

Tiến hành đánh giá lại những nguồn lực của mình để đưa ra được chính sách cũng như chiến lược marketing mới, thích ứng với những thay đổi trong điều kiện môi trường kinh tế. Chiến lược marketing địa phương mục tiêu của Hà Tĩnh trong giai đoạn này cần xác định mục tiêu thu hút các nhà đầu tư tái đầu tư vào địa phương trên nền tảng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng đã được xây dựng trong giai đoạn trước.

Chiến lược marketing địa phương mục tiêu phải thay đổi định hướng, từ dàn trải rộng rãi nhằm thu hút tối đa các nhà đầu tư vào lấp đầy, Hà Tĩnh cần định hướng marketing tập trung theo nguồn lực và các quyết định marketing mang tính lựa chọn giá trị cũng như các khách hàng trọng điểm, mục tiêu mới. Thay vì dàn trải thu hút các nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực, ngành khác nhau, địa phương nên xây dựng định hướng chiến lược marketing tập trung vào phát huy lợi thế của các nguồn lực tự nhiên. Đặc biệt, địa phương có thể chú trọng thu hút các nhà đầu tư có quy trình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường, có cam kết bảo vệ môi trường sống rõ ràng. Tập trung lựa chọn và thu hút những nhà đầu tư với ưu tiên này giúp địa phương và doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn.

Chiến lược marketing địa phương mục tiêu cần thay đổi tư duy không chỉ dựa vào lợi thế so sánh (về nguồn lực tự nhiên và con người) mà phải lấy nó làm tiền đề để phát huy việc dịch chuyển dần theo xu hướng tăng nguồn lực chất xám và công nghệ. Qua đó, các nguồn lực kinh tế được tập trung để xây dựng được lợi thế cạnh tranh rõ ràng.

Những lợi thế về chính sách cho phát triển khai thác khoáng sản và các ngành công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng cho nhóm ngành công nghiệp này là lợi thế cần được sử dụng để khuếch trương và thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, địa phương cần tập trung vào nhóm các nhà đầu tư lớn, có hình ảnh tốt về trách nhiệm xã hội trên thị trường. Trong dài hạn, tỉnh Hà Tĩnh cần xác định chiến lược phát triển công nghiệp phụ trợ, giảm các ngành công nghiệp nặng và khai khoáng, chuyển đổi nguồn lực từ sản xuất công nghiệp thô sang sản xuất các sản phẩm tinh có giá trị kinh tế cao và có khả năng cung cấp số lượng việc làm có thu nhập khá nhiều hơn.

Ngoài ra, chiến lược marketing địa phương mục tiêu cần hướng vào đối diện trực tiếp, khách quan để giải quyết các vấn đề xã hội Hà Tĩnh đang gặp phải là một hướng đi giúp địa phương cải thiện hình ảnh và nâng cao uy tín. Không lảng tránh các vấn đề sai lầm trong quá trình vận hành, định hướng marketing trên cơ sở gắn với trách nhiệm xã hội của tỉnh, các nhà đầu tư và cư dân địa phương với nỗ lực bảo vệ môi trường sinh thái nhằm mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Kêu gọi, thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư hạ tầng các KKT, KCN; khu đô thị của thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh. Tập trung kêu gọi các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; du lịch, dịch vụ; các dự án sử dụng nguyên liệu thép; dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao; các dự án xử lý rác thải, nước thải tại các KKT, KCN và các huyện, thành phố, thị xã. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Mục tiêu cụ thể:

  • Giai đoạn 2016 – 2023: Khai thác mỏ sắt Thạch Khê và đưa nhà máy thép sử dụng quặng sắt Thạch Khê… và các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp sắt, thép; quản lý và xử lý tốt các vấn đề về môi trường, đồng thời hình thành các cơ sở nghiên cứu phát triển công nghiệp khai thác, chế biến sắt, thép với công nghệ cao;
  • Tầm nhìn đến năm 2030: Tiếp tục phát triển sản xuất sắt thép là ngành kinh tế quan trọng, có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sản xuất các sản phẩm máy móc thiết bị và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như dụng cụ gia đình, ô tô, đóng tàu, ..

Trong kế hoạch quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt những năm đầu thập niên 2000, Hà Tĩnh đặt mục tiêu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại hóa đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân địa phương. Do đó, những kịch bản kinh tế đã được hoạch định do tập đoàn Monitor (Mĩ) – tổ chức nghiên cứu nước ngoài – thực hiện dựa trên nghiên cứu đánh giá tiềm lực địa phương. Những tiếp cận nguồn lực dựa trên mô hình kim cương của M. Porter đưa ra dự báo dựa trên 4 mảng chính là (1) điều kiện đầu vào yếu tố sản xuất; (2) khả năng cạnh tranh; (3) các ngành hỗ trợ phát triển; (4) dự báo về cung cầu về thị trường của các nhóm ngành và các doanh nghiệp, đánh giá các tác động của môi tường đầu tư cấp tỉnh và hệ thống thể chế, chính sách của Quốc gia và xu thế của thế giới.

Ba kịch bản tăng trưởng cho Hà Tĩnh là kết quả của tập đoàn Monitor dự báo để Hà Tĩnh có những hoạch định chiến lược trong công tác marketing:

  • Kịch bản tăng trưởng cao và bền vững, Hà Tĩnh tập trung tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng hóa nền kinh tế, mở rộng sang sản xuất và dịch vụ chế biến. 3 cụm ngành trọng điểm chính là hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển ngành sắt – thép và trung tâm thương mại, hậu cần cho khu vực trung bộ Việt Nam, Lào và đông bắc Thái
  • Kịch bản tăng trường vừa phải có định hướng tương tự như kịch bản tăng trưởng cao và bền vững. Điểm khác biệt trong kịch bản này là dự báo về khả năng khai thác khoáng sản tại mỏ sắt Thạch Khê chậm hơn và chịu nhiều tác động của môi trường vĩ mô gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, khai thác kinh tế của địa phương.
  • Kịch bản tăng trưởng nhảy vọt giả định Hà Tĩnh có khả năng phát triển kinh tế nhanh chóng bởi tăng trưởng kinh tế Việt Nam và khu vực khả quan, ở mức cao tạo ra động lực cho địa phương. Do đó, khai thác và sản xuất thép có nhu cầu lớn trong giai đoạn phát triển đến

Triển khai thực hiện những nhiệm vụ kinh tế được giao, Hà Tĩnh cần đa dạng hóa huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Đồng thời, tỉnh cần thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Đầu tư ưu tiên nguồn lực để phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu phát triển toàn diện. Đấy là những nhiệm vụ đột phá mà Hà Tĩnh cần thực hiện trong giai đoạn phát triển đến 2020.

Để thực hiện được mục tiêu này chiến lược định vị giá trị cần đóng vai trò quan trọng giúp địa phương quảng bá được hình ảnh, xây dựng được niềm tin với các nhà đầu tư vào các KCN, KKT. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh cần thay đổi quan điểm nhìn nhận địa phương với những điều kiện kinh tế, nguồn lực tự nhiên như một sản phẩm đặc biệt để chào bán tới những nhà đầu tư tiềm năng. Mục tiêu cuối cùng là thu hút được vốn đầu tư cho phát triển kinh tế, chất lượng đời sống người dân Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn tới hoàn thiện chiến lược định vị giá trị chiến lược marketing địa phương mục tiêu, tỉnh Hà Tĩnh cần dựa trên các định vị chuẩn giá trị cung ứng khách hàng/NĐT sau:

  • Định vị Hà Tĩnh là ĐĐĐT địa phương trung tâm quốc gia và khu vực về sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép và công nghiệp chế tạo sản phẩm từ thép. Đây cũng là giá trị khác biệt, khó bắt chước với các địa phương/đối thủ.
  • Định vị giá trị cạnh tranh chào hàng thị trường ĐĐĐT địa phương tỉnh Hà Tĩnh với những hấp dẫn trong “phần cứng” địa đầu tư – kinh doanh và tính đặc sắc trong đặc tính “phần mềm” của sản phẩm ĐĐĐT địa phương về chất lượng hiệu suất và chất lượng phù hợp, nhất quán của nó.
  • Định vị hình ảnh ĐĐĐT địa phương tỉnh Hà Tĩnh không chỉ hấp dẫn trong đầu tư – kinh doanh mà còn là địa phương hàng đầu quốc gia và tiên tiến trong khu vực về chỉ số quản trị địa phương, chỉ số cảm nhận tham nhũng, chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương và chỉ số hạnh phúc người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp ở địa phương.