Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn cần truyền tải được thông tin quan trọng trên thị trường tài chính

Với một công ty niêm yết, những thông tin về thay đổi cơ cấu nguồn vốn sẽ truyền tải những tín hiệu tới thị trường tài chính và thông qua đó nhà đầu tư trên thị trường phân tích và đánh giá về giá trị cổ phiếu của công ty. Một trong những vấn đề quan trọng với thị trường tài chính là thông tin bất cân xứng, theo đó, nhà đầu tư sẽ tiếp cận được ít thông tin và không thể am hiểu công ty bằng ban quản trị. Vì vậy, DN khi thực hiện những thay đổi quan trọng trong cơ cấu vốn, ví dụ, việc phát hành cổ phiếu hay huy động vốn vay với quy mô lớn thì cần có những giải trình rõ ràng về mục đích sử dụng vốn, hiệu quả dự kiến của dự án để từ đó nhà đầu tư có những đánh giá hợp lý về triển vọng của DN và giá cổ phiếu.