Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Tiêu chí đánh giá sự thay đổi về chất của quá trình phát triển CNHT thông qua việc đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về chất lượng sản phẩm đối với khách hàng. Với hệ thống công nghệ hiện đại, các DN CNHT đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng cho khách hàng và còn thể hiện linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng khi có sự thay đổi. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, còn giúp cho các DN CNHT nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài và tồn tại như một vệ tinh của các TĐĐQG.

– Chỉ tiêu về số lượng DN cải thiện và nâng cấp áp dụng KHCN trong sản xuất kinh doanh;

  • Số lượng DN mà DN CNHT từng ngành có khả năng cung ứng.

Sản xuất nội bộ của các công ty lắp ráp; Nếu chỉ tiêu (1.5) cao thể hiện năng lực sản xuất của DN, nhưng nếu quá cao cũng sẽ hàm ý sự thiếu chuyên môn hóa ở mức độ cao của DN. Điều này được thể hiện qua

QT: Tổng số lượng đầu vào của DN.

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ thân thiện môi trường;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về dây chuyền công nghệ sản xuất của DN được ứng dụng nhiều khoa học công nghệ;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về sự đầu tư và quan tâm tới việc ứng dụng khoa học công nghệ;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về việc ứng dụng triệt để khoa học công nghệ giúp sản phẩm tạo được lợi thế cạnh tranh và hạn chế ô nhiễm;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT DN được tạo nhiều điều kiện để tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

Chỉ tiêu đánh giá sự liên kết của ngành công nghiệp hỗ trợ

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT liên kết của các DN CNHT theo chiều ngang và chiều dọc;

–  Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về sự hội nhập sâu của Việt Nam với thế giới giúp các DN tiếp cận được nhiều nguồn nguyên liệu chất lượng, giá rẻ;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về quá trình hội nhập cũng tạo cơ hội phát triển các thị trường tại các nước trong khu vực;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về việc Việt Nam tham gia các tổ chức thương mại giúp các DN dễ nắm bắt thông tin thị trường quốc tế;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về việc dễ dàng tiếp cận hơn với các cơ hội thu hút đầu tư vào hoạt động sản xuất;

– Chỉ tiêu tỷ lệ DN CNHT về quá trình hội nhập cũng tạo áp lực cạnh tranh của DN ngày càng lớn.