Khả năng cạnh tranh của nước CHDCND Lào trong phát triển xuất khẩu nông sản

Trong những năm vừa qua, CHDCND Lào đã tiến hành phát triển kinh tế-xã  hội về mọi mặt. Do vậy, có thể thấy việc tham gia AEC, thương mại tự do với các nước đối tác đàm phán, mở cửa dịch vụ ASEAN và khu vực đầu tư ASEAN… đã góp một phần quan trọng trong việc tăng cường sự phát triển của trao đổi thương mại, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của xuất khẩu nông sản-những mặt hàng nước CHDCND Lào có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh, từ đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội của nước CHDCND Lào.

Việc tham gia vào Cộng đồng kinh tếchung ASEAN đã mang lại khả năng cạnh tranh cho nước CHDCND Lào trong phát triển xuất khẩu nông sản, cụ thể:

CHDCND Lào sẽ đạt được nhiều lợi ích về kinh tế khi tham gia AEC. Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, CHDCND Lào chủ yếu tham gia vào FTA, đầu tư ASEAN, mở rộng dịch vụ ASEAN và FTA với đối tác đàm phán như: Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, Thương mại tự do ASEAN-Nhật Bản, Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc, Thương mại tự do ASEAN – Úc-Newzealand và Thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ. Nước CHDCND Lào có thể cạnh tranh được về mặt kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, những dự án từ các nước thành viên ASEAN cũng như sự hỗ trợ từ các nước đàm phán để phát triển CHDCND Lào. Những điều kiện đó đã góp phần rất lớn và quan trọng trong việc tăng cường sự sản xuất sản phẩm, sự đầu tư, thu hút khách du lịch vào CHDCND Lào… việc tham gia FTA, đầu tư ASEAN, mở rộng dịch vụ ASEAN và lĩnh vực kinh tế ASEAN với một số đối tác đàm phán đã nói ở bên trên là tạo cơ hội để phát triển thị trường xuất khẩu và được ưu tiên thương mại cả hai bên và nhiều bên. Đồng thời, cũng thu hút sự đầu tư bên trong và sự đầu tư từ nước ngoài đã góp phần tăng cường khối lượng thương mại, giá trị đầu tư bên trong và bên ngoài cộng số lượng của khách du lịch… càng ngày càng tăng thêm và phát triển từng bước.

Về sản xuất gạo trong 5 năm là 2,9 triệu tấn/năm, tổng số thóc với trên đầu người là 470kg/người/năm và có thể đáp ứng cho xã hội trong cấp cơ sở. Ngoài hệ thống sản xuất gạo, còn có thể thúc đẩy tiềm năng nông nghiệp… là sản xuất thành hàng hóa nhiều loại theo tiềm năng của các địa phương như: Sản xuất ngô tăng thêm rất nhiều và có thể đáp ứng sự cần thiết của nhà máy sản xuất bột sắn, sản xuất mía đường tới 703,000 tấn là tăng thêm 3 lần so với năm 2005 và có thể đáp ứng cho nhà máy sản xuất đường ăn trong nước, sản xuất cà phê là đạt tới 45.194 tấn. Còn việc sản xuất các loại rau và rau sạch hoàn toàn có thể đáp ứng thị trường trong nước và có thể xuất khẩu ra nước ngoài với số lượng thấp. Đồng thời, có thể chú trọng vào việc phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy việc trồng cây công nghiệp nhất là cây cao su, cây bạch đàn.

Những lợi thế trong sản xuất nông sản trong bối cảnh gia nhập Cộng đồng kinh tếchung ASEAN có thể tạo nền tảng thuận lợi giúp nước CHDCND Lào có những lợi thế nhất định trong phát triển xuất khẩu nông sản dựa trên tiềm năng sẵn có của địa phương.

Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng kinh tế của nước CHDCND Lào cũng đã được củng cố và phát triển như: Về mặt giao thông-vận tải, viễn thông, hệ thống thủy lợi, sân bay, tàu hỏa… những lĩnh vực này đã trở thành tiềm năng hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp đối với sự phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành Cộng đồng kinh tếchung ASEAN

Sự kết hợp kinh tế giữa CHDCND Lào với các nước láng giềng vàcác tổ chức quốc tế càng ngày càng phát triển. CHDCND Lào đã tham gia tích cực và thành công tốt đẹp trong hợp tác kinh tế ASEAN và các đối tác đàm phán, mức độ của CHDCND Lào kết hợp với quốc tế 83% so với năm 2005 là tăng thêm 1 lần so với năm trước. Điều này đã mở ra những cơ hội hợp tác xuất khẩu mới cho các doanh nghiệp cũng như nước CHDCND Lào trong xuất khẩu hàng nông sản nói riêng và các mặt hàng khác nói chung.

Sự tham gia AEC đã tạo cơ hội về mở rộng phát triển xuất khẩu nông sản khi:

  • Mở rộng thị trường với hơn 6 triệu người trở thành hơn 600 triệu người và hơn 3.360 triệu người bởi vì ASEAN có lĩnh vực thương mại với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ, Úc và
  • Thu hút được sự quan tâm từ bên ngoài là tạo điều kiện cho cấu trúc phát triển phát triển xuất khẩu nông sản
  • Đối với bộ phận kinh tế, những nhà kinh doanh phải tự củng cố và phát triển khả năng của mình để có thể cạnh tranh và hợp tác kinh tế với quốc tế.
  • Người tiêu dùng có thể lựa chọn những sản phẩm trong thị trường có nhiều loại, có chất lượng và giá trị phù hợp.