Khái niệm an sinh xã hội

Khái niệm an sinh xã hội
Đánh giá bài viết

 

Có nhiều khái niệm an sinh xã hội như :

Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO):

An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho các thành viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộng rãi  để đương đầu với những khó khắn, các cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng nguồn thu nhập do ốm đau, thai sản, thương tật do lao động, mất sức lao động hoặc tử vong. An sinh xã hội cung cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình nạn nhân có trẻ em ( ILO – 1984)([1])

Theo hiệp hội an sinh thế giới ( ISSA):

An sinh xã hội giống như là sự chi phối kết hợp các thành tố (hợp phần) của chính sách công, có thể điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của người công nhân, các công dân trong bối cảnh toàn cầu với sự  thay đổi về kinh tế, xã hội, nhân khẩu học chưa từng xảy ra ([2]).

Ngoài ra, còn có các quan điểm về an sinh xã hội của Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới (WB), các tài liệu của Nhật Bản, các tài liệu của Hoa Kỳ, các chuyên gia Việt Nam. Trên cơ sở những khái niệm của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia Việt Nam trong các hội thảo, đã đúc kết để đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh hơn, phù hợp với về an sinh xã hội, nó bao gồm cái phổ biến và cái đặc thù của việt nam như sau:

An sinh xã hội là một hệ thống các cơ chế, chính sách giải pháp của nhà nước và cộng đồng nhằm trợ giúp mọi thành viên trong xã hội đối phó với các rủi ro, các cú sốc về  kinh tế – xã  hội làm cho  họ suy giảm hoặc mất nguồn  thu  nhập do bị ốm đau  thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, già cả không còn sức lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác rơi vào cảnh nghèo khổ, bần cùng hóa và cung cấp dịch vụ chăm soc sức khỏe cho cộng đồng, thông qua các hệ thống chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội và trợ giúp đặc biệt([3]).


([1]) Tài liệu hội thảo an sinh xã hội 2005 – Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội

([2]) New ISSA publication. December 2005

([3]) Báo cáo phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – 2005 – Nguyễn Hải Hữu


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • an sinh xã hội là gì
  • an sinh la gi
  • ,