Khái niệm chung về yểm trợ và yểm trợ quốc tế

Khái niệm chung về yểm trợ và yểm trợ quốc tế
Đánh giá bài viết

a. Yểm trợ

Nội dung trình bày trên dẫn đến khái niệm sau:

Yểm trợ (xúc tiến) nói chung là một tập hợp các hoạt động thông tin giao tiếp và xúc tiến bán hàng,, hướng tới khách hàng hiện tại và tiềm năng, kể cả những ai có ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu.
Khái niệm này được áp dụng cho hoạt động xúc tiến của doanh nghiệp trong khuôn khổ từng nước cá biệt, nghĩa là chưa xuất hiện yếu tố nước ngoài. Nhìn chung, tính chất hoạt động còn đơn giản, như luật pháp nói chung, văn hoá nói chung, các yếu tố môi trường khác nhau cũng không có sự cách biệt lớn.

b. Yểm trợ quốc tế

Khi Marketing vượt khỏi biên giới mỗi quốc gia, yểm trợ quốc tế cũng xuất hiện. Yểm trợ quốc tế không chỉ có nghĩa là truyền đạt thông tin (mặc dù đây là nội dung rất quan trọng) như quảng cáo quốc tế, hội chợ quốc tế mà còn bao gồm nhiều hoạt động giao tiếp rộng rãi khác với khách hàng nước ngoài trên thị trường khu vực hoặc thị trường toàn cầu. Yểm trợ quốc tế không chỉ để tăng tối đa các cơ hội xuất khẩu sản phẩm mà còn giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đối với doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Yểm trợ quốc tế bao gồm một chuỗi các hoạt động được phối hợp với nhau (yểm trợ hỗn hợp) nhằm tạo khả năng tối đa trong quá trình thu hút khách hàng mới và giữ vững được khách hàng chung thuỷ trên thị trường mục tiêu mở rộng nhất.

Vậy có thể tóm tắt khái niệm về yểm trợ quốc tế như sau:

Yểm trợ quốc tế (International Communication & Promotion) là tổng thể đa dạng các hoạt động thông tin giao tiếp và xúc tiến kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp, được tiến hành ở thị trường mục tiêu nước ngoài; đó là hoạt động yểm trợ bên ngoài biên giới mỗi nước, diễn ra ở nhiều nền văn hoá khác nhau trên cấp độ quốc tế hay trên thị trường toàn cầu, nhằm thực hiện những mục tiêu đã định như quảng bá sản phẩm và hình ảnh doanh nghiệp, thâm nhập hay mở rộng thị trường, tăng nhanh doanh thu xuất khẩu hay lợi nhuận…


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • yểm trọ là gì
  • ,