Khái niệm Công bằng là gì?

– Có nhiều cách hiểu về công bằng. Tuy nhiên khái quát chung thì công bằng có thể hiểu như sau: mọi người có  quyền và lợi ích ngang nhau trong cùng một hoàn cảnh, một khía cạnh nào đó.

Có 2 cách hiểu khác nhau về công bằng xã hội:

● Công bằng ngang: là sự đối xử như nhau đối với những người có tình trạng kinh tế như nhau. Trong BHYT công bằng ngang thể hiện giữa các nhóm dân cư và các vùng miền.
● Công bằng dọc: là đối xử khác nhau với những người có khác biệt bẩm sinh hoặc có tình trạng kinh tế ban đầu khác nhau nhằm khắc phục những khác biệt sẵn có. Trong BHYT công bằng dọc thể hiện giữa những người giàu và người nghèo.

Nếu như công bằng ngang có thể được thực hiện bởi cơ chế thị trường thì công bằng dọc cần có sự điều tiết của nhà nước.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • cong bang la gi
 • Công băng la gi?
 • sự công bằng là gì
 • công bằng là gì
 • khái niệm công bằng là gì
 • khái niệm công bằng dọc và công bằng ngang
 • khái niệm công bằng
 • doi xu cong bang la gi
 • cong bang nghia la gi
 • Cong bang la j
 • ,