Khái niệm đơn vị yết giá là gì?

Đơn vị yết giá(quotation unit) là các mức giá tối thiểu trong đặt giá  chứng khoán (tick size). Đơn vị yết giá có tác động tới tính thanh khoản của  thị trường cũng như hiệu quả của nhà đầu tư. Trường hợp đơn vị yết giá nhỏ,  sẽ tạo ra nhiều mức giá lựa chọn cho nhà đầu tư khi đặt lệnh, nhưng các mức  giá sẽ dàn trải, không tập trung, và ngược lại đơn vị yết giá lớn sẽ tập trung được các mức giá, nhưng sẽ làm hạn chế mức giá lựa chọn của nhà đầu tư, từ  đó không khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ tham gia thị trường.

Đơn vị yết giá được tính riêng cho từng loại chứng khoán khác nhau (cổ  phiếu, trái phiếu) và có thể áp dụng theo mức thang luỹ tiến với thị giá  chứng khoán.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • đơn vị yết giá là gì
  • don vi yet gia
  • don vi yet gia la gi
  • ,