Khái niệm du khách MICE

Theo Luật Du lịch Việt Nam (2017), du khách là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến. Du khách MICE cũng là một dạng du khách rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình không quá một năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác.

Một số nghiên cứu đã đề nghị rằng du khách MICE là người lao động của công ty hoặc người được công ty tài trợ để tham gia các hoạt động du lịch MICE ở trong và ngoài nước hoặc đã tham gia sự kiện MICE (Cook, Yale, Marqua, 2006; Swarbrooke và Horner, 2001; Chao, 2010). Nói cách khác, đó là những người đến dự các sự kiện MICE hoặc tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn được công ty tổ chức ngoài nơi làm việc hoặc tham dự vào các nghiên cứu về du lịch MICE. Khái niệm du khách MICE sử dụng trong luận án này xem du khách MICE là những người tham dự sự kiện MICE cả ở trong và ở ngoài nước.

Theo tổ chức Hội nghị chuyên nghiệp quốc tế (MPI), du khách MICE có thể phân thành các loại: (1) Du khách đi tìm kiến thức, đó là những người có định hướng bởi nhu cầu tăng thêm kiến thức trong ngành mình đang làm việc hoặc nghề nghiệp của mình. Đối với họ, hội nghị hàng năm được xem xét ưu tiên hàng đầu trong việc phân bổ thời gian của họ; (2) Du khách đi tìm kiếm giá trị, du khách MICE loại này chú ý nhiều đến sự so sánh giữa chi phí và lợi ích từ hội nghị mà họ nhận được khi họ tham dự. Chi phí tổng thể và vị trí hội nghị là những yếu tố quan trọng để họ xem xét có tham dự hội nghị hay không, họ có mong muốn được thực hành kiến thức mới hoặc thao tác thực tế những kỹ năng; (3) Du khách đi tìm kết nối mạng xã hội, những người này thường hay chú ý đến khả năng có thể kết nối với đồng nghiệp, với xã hội. Họ thường có xu hướng kết hợp cả công việc và giải trí và chú ý đến giá trị thông tin, kiến thức thu thập được từ sự kiện; (4) Du khách chú ý đến định hướng sự tiện lợi, là những người tham gia sự kiện với nhiều lý do. Họ thường bị áp lực thời gian, bởi thời gian của họ rất hạn hẹp và (5) Du khách muốn tạo thói quen, họ thường có khuynh hướng đi dự hoạt động MICE hàng năm để tạo thói quen cho mình. Họ thường ít đạt được các lợi ích về học tập, kết nối mạng lưới làm việc như những dạng du khách MICE khác. Như vậy, du khách MICE, là một dạng khách du lịch, nhưng động cơ du lịch có phần khác với du khách thông thường ở chổ du khách MICE đặt mục tiêu chú trọng tìm kiếm kiến thức hoặc giá trị hoặc tạo thói quen hơn là tham quan du lịch.