Khái niệm giao dịch khối là gì?

Trong giao dịch chứng khoán, nếu có nhiều lệnh với khối lượng lớn đưa  vào giao dịch thì có thể giá chứng khoán sẽ biến động theo những chiều  hướng không tốt. Do đó, cần tách biệt hệ thống giao dịch khớp lệnh với giao  dịch khối để giảm thiểu sự tác động của thị trường phát sinh từ những lệnh  có khối lượng giao dịch lớn.Việc quy định các giao dịch khối riêng rẽ không  chỉ để bảo vệ những nhà đầu tư nhỏ, không có sức cạnh tranh mà còn tạo cơ hội cho các nhà đầu tư giao dịch thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK  khi các giao dịch này không thoả thuận được trên thị trường OTC.

Tiêu chí của giao dịch khối được quy định dựa trên khối lượng giao  dịch (khối lượng cổ phiếu) hoặc dựa trên giá trị giao dịch (tính theo thị giá).  Các tiêu chí này được thiết lập phụ thuộc vào quy mô của thị trường, quy mô  công ty và tính thanh khoản của từng thị trường. (Hàn Quốc quy định là  50.000 CP hoặc 01 tỷ Won; Thái Lan: 100 lô chẵn hoặc 01 triệu Bath; Đài  Loan: 500 lô CP hoặc 05 triệu Đài tệ; Việt Nam: 10.000 CP hoặc 300 triệu  VNĐ).

Các giao dịch khối được thực hiện theo hai phương thức:

(1) Phương thức báo cáo, theo đó nhà đầu tưmuốn thực hiện giao dịch  khối phải xin phép SGDCK, vì khối lượng giao dịch lớn sẽ tác động tới giá  chứng khoán trên thị trường, do đó đòi hỏi phải công bố thông tin công khai;

(2) Phương thức ngoài giờ, theo đó các giao dịch khối diễn ra sau khi  thị trường đóng cửa, mức giá do các đối tác thoả thuận, nhưng lấy giá đóng  cửa làm giá tham chiếu cộng với một số đơn vị yết giá.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • giao dịch khối là gì
  • ,