Khái niệm hàng giả

Khái niệm hàng giả
Đánh giá bài viết

Để có những biện pháp chống sản xuất và buôn bán hàng giả thì chúng ta phải hiểu hàng giả là gì ?

Có rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều quan điểm và cách nói khác nhau về hàng giả . Nhưng ở Việt Nam chúng ta chỉ có hai kháI niệm về hàng giả sau đây là một trong hai kháI niệm đó .

Trong bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá VII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 27/6/1985, có hiệu lực từ ngày 1/1/1986 quy định tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả tại điều 167. “Hàng giả là loại hàng có giá trị và giá trị sử dụng không đúng với tên gọi của nó, không đúng với tiêu chuẩn đã quy định của Nhà nước trong việc sản xuất các loại hàng hoá hoặc sử dụng trái phép nhãn hiệu của một cơ sở sản xuất khác”.

Hiện nay ta thống nhất dùng loại khái niệm thứ 2 này trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và trong công tác chống sản xuất và buôn bán hàng giả.