Khái niệm hàng hóa công là gì?

Khái niệm hàng hóa công là gì?
1 (20%) 1 vote[s]

Chất chung nhất của hàng hóa công là nó có thể phục vụ, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của nhiều người.Có thể hiểu rõ thêm về hàng hóa công theo hai cách định nghĩa sau :

Theo Paul Samuelson thì, hàng hóa công là những loại hàng hóa mà chi phí để nhận dịch vụ từ nó đối với mỗi người là bằng 0, không thể cấm mọi người cùng sử dụng.

Theo Joseph Stighlitz, hàng hóa công là những loại hàng hóa mà việc một cá nhân này đang hưởng thụ lợi ích do hàng hóa đó tạo ra không ngăn cản những người khác cùng đồng thời hưởng thụ lợi ích của nó.

Hàng hóa công có 2 thuộc tính cơ bản là không có tính cạnh tranh và không có tính loại trừ.

Không có tính cạnh tranh nghĩa là khi có thêm một người cùng sử dụng hàng hóa công cộng sẽ không làm giảm lợi ích tiêu dùng của những người tiêu dùng hiện có. Có thể hiểu hàng hóa công có thể đáp ứng được lợi ích của nhiều người không hạn chế số người sử dụng. Thực tế, vấn đề lợi ích của hàng hóa công không phải lúc nào cũng như nhau đối với nhiều người mà nó phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của người sử dụng hàng hóa này, họ có thể khai thác được nhiều hoặc ít lợi ích từ nó, cũng có thể là do sự khác nhau trong nhu cầu của họ.

Không có tính loại trừ được hiểu ngầm là về mặt kỹ thuật là không thể hoặc là chi phí rất tốn kém để ngăn ngừa những người khác cùng sử dụng loại hàng hóa này. Có thể hiểu là người tiêu dùng không bị cản trở khi có nhu cầu về nó.

Tùy theo sự biểu hiện của 2 thuộc tính trên mà hàng hóa công có thể được phân thành nhiều loại :

Hàng hóa công thuần túy : biểu hiện cả 2 thuộc tính trên.

Hàng hóa công không thuần túy : chỉ có một trong 2 thuộc tính trên.

Hàng hóa công có thể tắc nghẽn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • hang hoa cong la gi
  • hang hoa cong
  • hang hoa cong cong
  • hoa cong
  • hóa công là môn gì
  • hàng hóa cá nhân thuần túy
  • hóa công là gì
  • môn hóa công
  • môn hóa công là gì
  • ,