Khái niệm hợp đồng quyền chọn là gì?

Khái niệm hợp đồng quyền chọn là gì?
5 (100%) 2 vote[s]

Hợp đồng quyền chọn là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó  được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán)  một khối lượng hàng hoá cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong  một thời gian nhất định.

Các hàng hóa cơ sở này có thể là: cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu,  chỉ số trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai.

Một hợp đồng quyền chọn bất kỳ đều bao gồm 4 đặc điểm cơ bản sau:  

 • Loại quyền (quyền chọn bán hoặc chọn mua)
 • Tên hàng hóa cơ sở và khối lượng được mua hoặc bán theo quyền
 • Ngày đáo hạn
 • Giá thực thi

Có 4 đối tượng tham gia trên thị trường quyền chọn:  

 • Người mua quyền mua. (Buyers of calls)
 • Người bán quyền mua. (Sellers of calls)
 • Người mua quyền bán. (Buyers of puts)
 • Người bán quyền bán. (Sellers of puts)

Người mua được xem là nhà đầu tưcó vị thế dài hạn và người bán ở vị  thế ngắn hạn trên hợp đồng. Việc bán hợp đồng quyền chọn được gọi là phát  hành quyền chọn (có thể phát hành quyền chọn trong khi có chứng khoán cơ  sở ư quyền chọn có bảo đảm hoặc không có chứng khoán cơ sở ư quyền chọn  khống).

Trong hợp đồng quyền chọn, người bán quyền trao cho người mua để  đổi lấy một khoản tiền được gọi là phí quyền chọn hay còn gọi là giá quyền  chọn. Mức giá mà tại đó quyền chọn có thể được mua hoặc được bán gọi là  mức giá thực thi quyền. Ngày mà sau đó quyền hết giá trị gọi là ngày đáo  hạn.

Hợp đồng quyền chọn chia làm hai loại: Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ  và Hợp đồng quyền chọn kiểu Châu âu. Một hợp đồng quyền chọn Mỹ có  thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào cho đến tận ngày đáo hạn. Một  quyền chọn Châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn.

Các bộ phận cấu thành nên giá quyền chọn:

– Giá trị nội tại của quyền  

Giá trị nội tại của một quyền chọn là giá trị mà người nắm giữ quyền  chọn sẽ nhận được bằng cách thực hiện quyền được ngay lập tức.

Đối với một quyền chọn mua, nếu giá trị thực hiện quyền thấp hơn giá  của chứng khoán cơ sở, quyền chọn mua đó được coi là lãi (in the money).  Một quyền chọn có mức giá thực thi ngang bằng với giá hiện hành của  chứng khoán cơ sở được coi là hòa vốn (at the money), nếu còn thấp hơn giá  hiện hành của chứng khoán thì bị coi là lỗ (out of money). Trong cả hai  trường hợp quyền chọn mang lại khoản lỗ và hòa vốn đều có giá trị nội tại  bằng không bởi vì người thực hiện quyền không thu được lãi.

Đối với quyền chọn bán thì ngược lại, người thực hiện quyền sẽ có lãi  nếu giá thực hiện quyền cao hơn giá hiện hành của chứng khoán cơ sở và sẽ  bị lỗ nếu giá thực hiện quyền thấp hơn giá thị trường của chứng khoán cơ sở.

– Giá trị thời gian của quyền:

Giá trị thời gian của một quyền chọn là khoản chênh lệch giữa giá của  quyền so với giá trị nội tại. Thời gian cho tới khi đáo hạn của quyền càng dài thì giá trị thời gian của quyền sẽ càng lớn, bởi vì người mua quyền chọn hy  vọng rằng vào một thời điểm nào đó trước khi hết hiệu lực, những thay đổi  về giá chứng khoán cơ sở trên thị trường sẽ làm tăng giá trị của các quyền  chọn, do đó họ sẵn sàng trả một khoản tiền chênh lệch trên giá trị nội tại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của quyền lựa chọn * :  

– Giá thị trường của chứng khoán cơ sở: Đối với một quyền chọn mua  giá thị trường của chứng khoán cơ sở và giá của quyền chọn mua tăng  (giảm) cùng chiều. Đối với một quyền chọn bán thì ngược lại, đó là mối  quan hệ tăng giảm ngược chiều.

– Giá thực hiện:Loại bỏ tác động của các yếu tố khác, mức giá thực  hiện quyền càng cao thì giá của một quyền chọn mua càng thấp. Đối với một  quyền chọn bán thì ngược lại: mức giá thực hiện càng cao thì giá của quyền  chọn bán càng cao.

-Thời gian cho đến khi đáo hạn:Đối với các quyền lựa chọn Mỹ (cả  quyền chọn mua và chọn bán), thời gian đáo hạn càng dài thì giá của quyền  càng cao, vì giá của chứng khoán cơ sở có khả năng biến động để cho quyền  chọn trở thành có lãi và đem lại lợi nhuận cho người sở hữu. Đối với các  quyền chọn Châu Âu, ảnh hưởng của thời gian cho đến khi đáo hạn phụ  thuộc vào việc quyền chọn là quyền chọn mua hay chọn bán.

– Lãi suất ngắn hạn phi rủi ro trong suốt thời hạn tồn tại của quyền.Cố  định tất cả các yếu tố khác, giá của một quyền chọn mua của một trái phiếu  sẽ tăng khi lãi suất ngắn hạn phi rủi ro tăng. Đối với một quyền chọn bán  của trái phiếu thì ngược lại: một sự gia tăng mức lãi suất ngắn hạn phi rủi ro  sẽ làm giảm giá của một quyền chọn bán.

-Lãi suất Coupon:Đối với các quyền chọn trái phiếu, các quyền chọn  mua của các trái phiếu coupon sẽ bị định giá thấp hơn so với các quyền chọn  mua của các trái phiếu không có coupon. Ngược lại, các coupon có xu hướng  làm tăng giá của các quyền chọn bán

Mức dao động dự đoán của các mức lãi suất trong suốt thời hạn của  quyền:quan hệ giữa mức dao động dự đoán của mức lãi suất trong suốt thời  gian của quyền và giá của quyền là mối quan hệ tỷ lệ thuận bởi vì mức dao  động dự đoán càng cao, xác suất giá của chứng khoán cơ sở sẽ dịch chuyển  theo hướng có lợi cho người mua chứng khoán sẽ càng cao.

Chức năng kinh tế của quyền lựa chọn:  

Quyền lựa chọn giúp nhà đầu tưphòng ngừa rủi ro.  Ví dụ, về việc mua bán quyền chọn để phòng ngừa rủi ro: Một nhà đầu  tưsở hữu 500 cổ phiếu của công ty IBM vào tháng 8. Giá cổ phiếu hiện tại là  152USD/cổ phiếu. Nhà đầu tư lo lắng giá cổ phiếu có thể giảm mạnh sau 2  tháng nữa và muốn bảo vệ mình. Nhà đầu tưđó có thể mua quyền chọn bán  tháng 10 ở Sở giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE) để bán 500 cổ phiếu  với giá thực hiện là 150USD. ởCBOE, mỗi hợp đồng cho phép bán 100 cổ  phiếu nên nhà đầu tưnày sẽ mua 5 hợp đồng. Nếu giá quyền chọn được yết  là 4USD thì điều đó có nghĩa là mỗi hợp đồng quyền chọn sẽ trị giá 100 x4USD = 400USD và tổng lệ phí mà nhà đầu tưphải trả là: 5 x400USD =  2.000USD.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • hợp đông quyền chọn
 • hop dong quyen chon
 • hợp đồng quyền chọn là gì
 • hop dong quyen chon la gi
 • ví dụ về hợp đồng quyền chọn
 • quyền chọn lãi suất
 • khai niem quyen chon
 • giao dịch quyền chọn là gì
 • hd quyen chon
 • đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn
 • ,