Khái niệm mở cửa quốc tế, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế

Khái niệm mở cửa quốc tế, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế
Đánh giá bài viết

– Khái niệm “mở cửa quốc tế”(International opening) được hiểu là mở cửa biên giới chính trị quốc gia cho việc xuất khẩu sản phẩm nội địa ra nước ngoài. Mở cửa quốc tế là đối lập với khái niệm “đóng kín”lâu dài trước đó với việc sản phẩm chỉ được tiêu thụ trong khuôn khổ nhỏ hẹp của thị trường mỗi quốc gia. Mở cửa quốc tế nói ở đây được giới hạn trong nền kinh tế thị trường vì trước đó tuy đã có mở cửa và xuất khẩu nhưng vẫn được xem là hiện tượng tự phát.

– Xuất khẩu (Export), xét một cách chung nhất, là tập hợp các hoạt động bán hàng ra thị trường nước ngoài hay cho khách hàng quốc tế. Xuất khẩu có thể theo phương thức trực tiếp, gián tiếp; có thể xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ. Nhìn chung, xuất khẩu là một bộ phận cấu thành của thương mại quốc tế và luôn luôn được chú trọng hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp.

– Kinh doanh quốc tế (International Business) là một nội dung phức hợp của các hoạt động quốc tế gồm thương mại, tài chính, đầu tư, sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài. Nội dung của kinh doanh quốc tế được mở rộng hơn nhiều so với xuất khẩu cũng như thương mại quốc tế. Khi nói đến kinh doanh quốc tế, người ta thường rất quan tâm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và sản xuất quốc tế.