Khái niệm niêm yết chứng khoán là gì?

Khái niệm niêm yết chứng khoán là gì?
4.7 (93.33%) 3 vote[s]

Niêm yết chứng khoánlà quá trình định danh các chứng khoán đáp ứng  đủ tiêu chuẩn được giao dịch trên SGDCK. Cụ thể, đây là quá trình SGDCK  chấp thuận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và  giao dịch trên SGDCK nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định  lượng cũng nhưđịnh tính mà SGDCK đề ra. Niêm yết chứng khoán thường bao hàm việc yết tên tổ chức phát hành  và giá chứng khoán. Hoạt động niêm yết đòi hỏi phải đảm bảo sự tin cậy đối với thị trường  cho các nhà đầu tư. Cụ thể, các công ty xin niêm yết phải có đáp ứng được  các điều kiện để niêm yết. Điều kiện này được quy định cụ thể trong quy  chế về niêm yết chứng khoán do SGDCK ban hành. Thông thường, có hai  quy định chính về niêm yết là yêu cầu về công bố thông tin của công ty và  tính khả mại của các chứng khoán. Các nhà đầu tưvà công chúng phải nắm  được đầy đủ các thông tin và có cơ hội nắm bắt thông tin do công ty phát  hành công bố ngang nhau, đảm bảo sự công bằng trong tiếp nhận thông tin,  kể cả các thông tin mang tính chất định kỳ hoặc thông tin thức thời có tác  động đến giá cả, khối lượng chứng khoán giao dịch.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • niêm yết chứng khoán là gì
  • chung khoan niem yet la gi
  • niem yet la gi
  • cổ phiếu niêm yết là gì
  • khai niem tác phong là gì
  • niêm yết tieng anh la gi
  • ,