Khái niệm Sản phẩm chiến thuật (Tactic Product)

Khái niệm Sản phẩm chiến thuật (Tactic Product)
Đánh giá bài viết

Theo khái niệm này, trong thương mại quốc tế, doanh nghiệp thường có những loại cụ thể khác nhau chứ không phải chỉ một sản phẩm chiến thuật duy nhất. Thí dụ, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của một hãng dệt may là complet nam nữ và các loại quần áo cao cấp khác dành cho người lớn. Tuy nhiên, khi cắt may thường tồn lại nhiều mảnh vải nhỏ (vải vụn). Để tận dụng hết lượng tồn đọng đó, doanh nghiệp thiết kết một số sản phẩm dành cho trẻ em như: quần, áo, mũ… với những kiểu dáng, màu sắc khá hấp dẫn và tiêu thụ tương đối hiệu quả trên thị trường. Nhóm hàng quần, áo, mũ trẻ em này gọi là sản phẩm chiến thuật. Trên thực tế, sản phẩm chiến thuật có những đặc điểm chính sau:

– Đóng vai trò hỗ trợ cho việc mở rộng khách hàng,

– Bổ sung cần thiết cho việc phát triển doanh số và lợi nhuận,

– Tận dụng quyên liệu còn lại và những điều kiện cho phép,

– Doanh số và lợi nhuận thường không lớn