Khái niệm Sản phẩm đầu tàu (Locomotive Product)

Khái niệm Sản phẩm đầu tàu (Locomotive Product)
Đánh giá bài viết

Trên thực thế, doanh nghiệp thường cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau ra thị trường mục tiêu. Để đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu, tất cả những loại sản phẩm này cần được sắp xếp theo trật tự nhất định, trong đó sản phẩm đi tiên phong gọi là sản phẩm đầu tàu, được thị trường đòi hỏi mạnh nhất, cấp thiết nhất. Cũng chính vì thế, doanh nghiệp cần khai thác triệt để thế mạnh của sản phẩm đầu tàu để đưa ra chiến lược bán hàng liên kết với các sản phẩm khác, còn gọi là “bán kèm” hay bán theo bộ sản phẩm chứ không bán đơn lẻ.

Như vậy, khái niệm sản phẩm đầu tàu gắn liền với những đặc điểm sau:

– Thường xuất hiện tiên phong với vai trò đầu tàu. Trên góc độ Marketing với cách nhìn trực giác, người ta liên kết sản phẩm đầu tàu (Locomotive) với các “toa” (wagons) sản phẩm khác để mô tả sinh động hơn một tập hợp nhiều sản phẩm của doanh nghiệp được đưa ra thị trường.

– Đóng vai trò “dẫn động” và đủ mạnh để kéo theo các “toa” sản phẩm khác ra thị trường và được tiêu thụ có hiệu quả nhất. Tạo ra được vai trò đó, sản phẩm đàu tàu phải được thị trường đang đòi hỏi mạnh và cấp thiết. Đây là đặc điểm cơ bản nhất của sản phẩm đầu tàu.

– Củng cố cho thương hiệu mạnh và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên thực tế, bản thân sản phẩm đầu tàu không tách rời một thương hiệu mạnh (Strong Brand) để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, tạo đà cho việc tiêu thụ các “toa” sản phẩm khác.

Cần phải lưu ý rằng, trong một số trường hợp, sản phẩm đầu tàu có thể trùng hợp với sản phẩm chủ đạo. Tuy nhiên, khác biệt cơ bản của hai loại này ở chỗ: sản phẩm chủ đạo thường tương đối ổn định lâu dài và mang tính chiến lược, còn sản phẩm đầu tàu thường có thể thay đổi nhanh hơn theo nhu cầu trong từng giai đoạn, khi thị trường đòi hỏi mạnh và cấp thiết.