Khái niệm Sản phẩm độc đáo và nổi tiếng (Notoriety)

– Theo quan điểm Marketing, sản phẩm độc đáo là sản phẩm mà các đối thủ khác không có, không thể bắt chước được nên dường như “độc nhất vô nhị” và quí hiếm. Sản phẩm độc đáo như vậy thường cũng là sản phẩm nổi tiếng.

– Sản phẩm độc đáo có thể là kết quả từ việc độc quyền cộng nghệ mới của doanh nghiệp lớn như Walkman với khẩu hiệu “luôn luôn đi trước thời đại” trong lĩnh vực công nghiệp.

– Sản phẩm độc đáo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có thể là kết quả từ điều kiện thiên nhiên đặc biệt của một địa phương nào đó (về thổ nhưỡng, khí hậu, nhiệt độ, gió mưa) như Gạo Thơm đặc sản, Vải Thiều Hải Dương của Việt Nam, rượu vang Bordeau của Pháp…

– Sản phẩm độc đáo tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội của doanh nghiệp để có thể thực hiện chiến lược giá “hớt váng” (Skimming Pricing) với mức giá cao ngay từ pha thâm nhập của vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC).