Khái niệm Sản phẩm khó mua và sản phẩm dễ mua

Việc phân biệt các loại sản phẩm này dựa trên đặc điểm về tập tính mua hàng (Buying Behavior) của người tiêu dùng. Đây là kết quả từ bước nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

* Sản phẩm khó mua

Sản phẩm khó mua thường là những loại có các đặc điểm căn bản sau đây:

– Có giá trị lớn, mức giá mua bán cao. Ví dụ, máy bay, tàu biển, thiết bị toàn bộ… thường có giá trị lớn tới hàng trăm triệu USD, thậm chí hàng tỷ USD như công trình thuỷ điện, công trình lọc dầu. Việc giao dịch có hiệu quả cần phải có thời gian nghiên cứu dài, phải có quá trình phân tích, đánh giá toàn diện luận chứng kinh tế kỹ thuật, phải có chương trình kế hoạch trù bị tài chính…

– Có kết cấu phức tạp nên có th ể nhận biết đưcợ chất lượng một cách dễ dàng khi mua sắm.

– Có thời gian sử dụng lâu bền nhiều năm sau và liên quan đến nhiều hoạt động kinh tế – xã hội.

– Thường gắn liền với nhiều hạng mục dịch vụ kèm theo như dịch vụ đào tạo nhân viên, kĩ thuật, dịch vụ bào hành, sửa chữa, cung cấp phụ tùng…

* Sản phẩm dễ mua

Ngược lại với sản phẩm khó mua nói trên, sản phẩm dễ mua thường là các loại hàng tiêu dùng có đặc điểm sau:

– Có kết cấu đơn giản, dễ nhận biết chất lượng và giá cả tương ứng.

– Giá trị giao dịch không đáng kể.

Trên thực tế, người ta có thể mua một bó hoa tươi, một túi xà phòng OMO, một chiếc bút viết,… một cách rất đơn giản, rất vô tư, không mất nhiều thời gian đắn đo, cân nhắc.

Việc nghiên cứu 8 loại sản phẩm trên giúp doanh nghiệp có thể đưa các quyết định chiến lược sản phẩm tối ưu hoặc chương trình Marketing hỗn hợp hiệu quả trong hoạt động kinh doanh quốc tế.