Khái niệm thẻ thanh toán là gì?

Thẻ thanh toán (hay thẻ chi trả, thẻ giao dịch) là một phương tiện thanh toán mà người sở hữu thể có thể d ùng để thanh toán rút tiền tự động thông qua máy đọc thẻ đ ược lắp đặt ở các cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ hay ở các máy rút tiền tự động lắp đặt nơi công cộng.

Hầu hết các loại thẻ quốc tế hiện nay đều bằng nhựa cứng có h ình chữ nhật chung một kích cỡ 96mm x 54mm x 0,76mm, có góc tròn gồm 2 mặt.

Mặt trước của thẻ bao gồm:

(1)  Các huy hiệu của tổ chức phát hành thẻ, tên thẻ : VISA, JCB, DINERS CLUB …

(2)  Biểu tượng của thẻ: Biểu tượng này do ngân hàng phát hành thiết kế và in lên bề mặt của thẻ và nó rất khó giả mạo, do vậy nó được coi là yếu tố an ninh.

(3)          Số     thẻ: đây là số dành riêng cho mỗi chủ thẻ, số được dập nổi lên trên thẻ, nó sẽ được in lên hóa đơn khi chủ thẻ đi mua hàng. Tùy theo từng loại thẻ mà có chữ số và cấu trúc khác nhau.

(4)  Ngày hiệu lực của thẻ: là thời hạn mà thẻ được lưu hành.

(5)  Họ và tên của chủ thẻ: in bằng chữ nổi tên cá nhân nếu là thẻ cá nhân hoặc tên công ty nếu là thẻ công ty.

(6)  Số sêri đợt phát hành: số này không bắt buộc

(7)   Trên mặt trước có thể có thêm một số đặc điểm riêng của từng loại thẻ. Ví dụ thẻ VISA thì luôn có chữ V in sau ngày hiệu lực.

Mặt sau của thẻ bao gồm:

(1)   Dãy băng từ có khả năng lưu trữ thông tin về số thẻ, ngày hiệu lực, tên chủ thẻ, tên ngân hàng phát hành, mã số bí mật cá nhân (PIN: Personal Identification Number)

(2)  Băng chữ ký: Trên băng giấy này là chữ ký của chủ thẻ.

(3)   Số của thẻ: có thẻ còn in lại một lần nữa.