Khái niệm và tác động của Hạn ngạch nhập khẩu

Khái niệm và tác động của Hạn ngạch nhập khẩu
1 (20%) 1 vote

 Khái niệm: là những hạn chế về lượng của những hàng hóa nhập khẩu vào một quốc gia trong một khoản thời gian nhất định.

Trong đó:
PF: mức giá quốc tế của hàng hóa A.
XS: mức cung hàng hóa A trên thị trường thế giới.
MD: mức cầu trong nước về hàng hóa A ở mức giá thế giới.
SFT: lượng hàng hóa cân bằng thị trường trong nước ở mức giá thế giới.
SQ: lượng hàng hóa chính phủ cho phép nhập khẩu (hạn ngạch nhập khẩu).
PQ: mức giá của hàng hóa A sau khi chính phủ áp đặt hạn ngạch nhập khẩu.
Thặng dư của người tiêu dùng : – A.

Hình 5.2 : Tác động của hạn ngạch nhập khẩu
Tác động của hạn ngạch nhập khẩu:
 Hạn chế nhập khẩu và giảm tiêu dùng giống như thuế quan.
 Kiểm soát hạn chế nhập khẩu chắc chắn hơn so với áp dụng thuế quan nên bảo hộ sản xuất trong nước triệt để hơn.
 Nền kinh tế thiệt hại nhiều hơn so với áp dụng biện pháp thuế quan (ngắn hạn).
 Nếu chính phủ bán đấu giá hạn ngạch thì một phần thiệt hại của người tiêu dùng còn được chuyển vào ngân sách. Còn nếu cấp phát hạn ngạch thì nền kinh tế không chỉ mất không 1 khoản mà còn là môi trường thuận lợi cho tham nhũng và tiêu cực.
Ví dụ: hạn ngạch dệt may của EU, Hoa Kỳ; hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá, hạn ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam …


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • Han ngach nhap khau
  • tac dong han ngach nhap khau
  • ,