Khái niệm và ý nghĩa của hình thức cấp giấy phép

Khái niệm và ý nghĩa của hình thức cấp giấy phép
Đánh giá bài viết

– Theo V.H. Kirpalani, cấp giấy phép (hay cấp phép), nói một cách đơn giản, là một hình thức hợp đồng nhượng quyền sở hữu trí tuệ hay nhượng quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ để tiến hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nước ngoài. Quyền sử dụng những sản phẩm trí tuệ này thường là:

+ Bằng sáng chế phát sinh (Patent)
+ Quyền tác giả hay tác quyền (Copyrights)
+ Nhãn hiệu thương mại (Trademarks)
+ Các quy trình công nghệ (Technological Process)
+ Bí quyết kỹ thuật (Know how) v.v…

– Trong thời đại công nghệ và kinh tế tri thức, các sản phẩm trí tuệ hoàn toàn khác với mọi hàng hoá thông thường và thuộc loại dịch vụ đặc biệt. Tính chất đặc biệt này được thể hiện trong quá trình sử dụng mà giá trị và hiệu quả của sản phẩm trí tuệ mang lại thường rất lớn, có thể gấp nhiều lần so với các hàng hoá thông thường khác.

– Cấp phép thực chất là hoạt động giao dịch về sản phẩm trí tuệ, theo đó giá cả mua bán được hình thành và biến động theo quan hệ cung cầu của thị trường sản phẩm đặc biệt này và phụ thuộc vào mức lợi nhuận mang lại.

Ngày nay, trong điều kiện cách mạng khoa học – công nghệ phát triển như vũ bão, licensing được xem là bộ phận quan trọng của chiến lược Marketing toàn cầu nhằm tối đa hoá hiệu quả trong kinh doanh quốc tế.