Khái niệm về kế hoạch marketing

Khái niệm về kế hoạch marketing
2.3 (46.67%) 3 vote[s]

 

Kế hoạch marketing là một tài liệu bằng văn bản xuất phát từ sự phân tích môi trường và thị trường,trong đó người ta đề ra các chiến lược lớn cùng với những mục tiêu trung hạn và ngắn hạn cho cả công ty, hoặc cho một nhóm sản phẩm cụ thể,sau đó người ta xác định các phương tiện cần thiết để thực hiện những mục tiêu trên, và những hành động cần thực hiện, đồng thời tính toán những khoản thu nhập và chi phí giúp cho việc thiết lập một ngân sách cho phép thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.1

Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều định nghĩa  về kế hoạch marketing mà chúng ta có thể tham khảo từ các tài liệu, ví dụ như định nghĩa sau:

Kế hoạch marketing của đơn vị kinh doanh được xem như là bản kế hoạch marketing của đơn vị tác chiến. Nó được cụ thể hoá từ bảng kế hoạch của cấp chuyên nghành, hoặc cấp vùng, với một hay nhiều sản phẩm cụ thể, một thị trường cụ thể và những đối thủ cạnh tranh cụ thể. Có thể thấy tuy các bước xây dựng của hai cấp, cấp cao và cấp thừa hành là giống nhau, chi tiết và qui mô của các bước trong qui trình của hai cấp nầy được triển khai với qui mô khác nhau, sử dụng những công cụ khác nhau. Bao gồm các bước sau:

-Xác định thị trường mục tiêu

-Chiến lược marketing

-Xác định mục tiêu marketing

-Phân tích tình hình thị trường

-Phân khúc thị trường định hướng

-Kế hoạch triển khai thực hiện

-Kế hoạch theo dỏi và điều chỉnh


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • ke hoach marketing la gi
  • ,