Khái niệm về thời vụ du lịch

 

1.Định nghĩa thời vụ du lịch

“ Thời vụ du lịch được hiểu là những biến động lặp đi lặp lại hàng năm của cung và cầu các dịch vụ và hàng hóa du lịch dưới tác động của một số nhân tố xác định”

2. Định nghĩa về quy luật thời vụ trong du lịch

“Lượng du khách không đều giữa các tháng trong năm mà biến động mạnh theo mùa, sự biến thiên này diễn ra không hỗn độn và theo một trật tự  phổ biến và tương đối ổn định được gọi là quy luật thời vụ”

Thời vụ du lịch ở một quốc gia hoặc một vùng là một tập hợp của sự tương  tác theo mùa của đại lượng cung và đại lượng cầu trong tiêu dùng du lịch.