Khái niệm Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC)

Khái niệm Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC)
Đánh giá bài viết

Trên thực tế, lý thuyết về IPLC là một bộ phận của lý thuyết thương mại quốc tế, bởi vì lý thuyết IPLC nghiên cứu đặc điểm biến động của thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vậy vòng đời sản phẩm quốc tế là gì? Theo các soạn giả Marketing, vòng đời sản phẩm quốc tế là khoảng thời gian tồn tại của sản phẩm trên thị trường, kể từ khi sản phẩm thâm nhập thị trường cho đến khi bị loại bỏ khỏi thị trường nước ngoài.

Như vậy giữa IPLC và NPLC (Vòng đời sản phẩm diễn ra trong phạm vi quốc gia)  cũng có điểm chung nhất, đó là thời gian tồn tại của sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, đặc trưng của IPLC mới là cơ bản.

Bởi lẽ, thứ nhất, phạm vi thị trường nước ngoài mở rộng về địa lý và văn hoá, gồm tất cả các thị trường nước ngoài mục tiêu ở những cấp độ khác nhau, điển hình là thị trường toàn cầu.

Thứ hai, thời gian tồn tại của IPLC là rất dài bởi nó có sự di chuyển từ nước này tới nước khác theo phạm vi hoạt động về không gian địa lý và văn hoá của bản thân công ty quốc tế hay công ty toàn cầu.

Thứ ba, cũng do vậy, hiệu quả kinh doanh mang lại từ IPLC là rất lớn so với NPLC.

Thứ tư, đối tượng nghiên cứu của IPLC là sản phẩm mới trên phạm vi thị trường toàn cầu diễn ra theo các nhóm nước.