Khái quát chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư

Khái quát chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư
Đánh giá bài viết

 

1.  Khái niệm.

Bảo đảm đầu tư là một nội dung vô cùng quan trọng mang tính chất đãi ngộ tối huệ quốc được quy định cụ thể trong Luật đầu tư năm 2005. Đây là điều kiện mà các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu khi quyết định đầu tư. Nó giúp các nhà đầu tư yên tâm vì lợi ích được  đảm bảo.

2.  Ýnghĩa.

Vấn đề đảm bảo đầu tư được quy định ở các văn bản pháp lý cao nhất của Việt Nam, đó là bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản và các n guồn lợi khác của các nhà đầu tư. Luật đầu tư cũng quy định, trong quá trình đầu tư,vốn và các tài sản khác của nhà đầu tư được đảm bảo. Quy định này là cam kết đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, xoá bỏ tâm lý lo lắng khi bỏ vốn vào đầu tư.

Khi tham gia đầu tư, các nhà đầu tư được đảm bảo đối xử công bằng và thoả đáng, không phân biệt đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài không phân biệt thành phần kinh tế.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia có có quy định khác với quy định của Luật và các và van bản liên quan thì áp dụng các Điều ước quốc tế. Quy định này thể hiện thiện chí, cam kết tôn trọng và tôn trọng pháp luật quốc tế của Việt Nam , tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tại Việt Nam .

 So với Luật đầu tư nước ngoà tại Việt Nam và Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì Luật đầu tư năm 2005 có nhiều điểm mới hơn trong việc quy định về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư.  Đó là nguyên tắc xây dựng một chính sách khuyến khích đầu tư thông thoáng, không phân biệt đối xử, loại bỏ rào cản đầu tư… hướng tới xây dựng môi trường pháp lý bình đảng minh bạch hơn cho tất cả các nhà đầu tư. Đây được coi là nguyên tắc chi phối toàn bộ quá trình xây dựng và thông qua Luật đầu tư.

Nguyên tắc này thể hiện việc tạo lập một môi trường kinh doanh bình đảng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  được hưởng những ưu đãi như nhau cùng thực hiện những nghĩa vụ giống nhau đối với nhà nước.

Việc bảo đảm đầu tư nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các nhà đầu tư. Doanh nghiệp được phép kinh doanh tất cả nhứng gì mà pháp luật không cấm, chuyển từ cách tiếp cận “doanh nghiệp danh sách các ngành được phép sang danh sách các ngành bị loại trừ và hạn chế ”.

Có thể nói, việc đảm bảo  được  một môi trường đầu tư bình đẳng thông thoáng là biện pháp khuyến khích ưu việt nhất trong tất cả các biện pháp khuyến khích để thu hút đầu tư.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nghĩa vụ đối xử công bằng và thoả đáng trong luật đầu tư quốc tế
  • ,