Khái quát về sự phát triển của ngành Dệt may Việt Nam

Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam ra đời từ rất sớm và kể từ khi Đổi mới đến nay, luôn gắn liền với công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế mà Đảng và nhà nước ta đã đề ra.

Giai đoạn 1945 – 1975, các ngành công nghiệp của Việt Nam vẫn chịu sự chi phối của nền kinh tế kế hoạch nhà nước nên sự lưu thông hàng hóa và chủ động trong sản xuất hàng dệt may còn bị hạn chế. Các sản phẩm dệt may chủ yếu tiêu thụ trong nội địa và xuất sang một số quốc gia tại khu vực Đông Âu .

Khoảng thời gian mà chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ năm 1991, Việt Nam bắt đầu có sự chuyển dịch từ nền kinh tế chủ yếu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc thay đổi đã khiến các doanh nghiệp dệt may trong đó có các doanh nghiệp nhà nước chưa thích ứng được với điều kiện môi trường kinh doanh mới thay vì sản phẩm làm ra được bao tiêu toàn bộ. Các tồn tại về thiếu kỹ năng lao động, trình độ quản trị kém, công nghệ lạc hậu,…đã khiến ngành công nghiệp dệt may khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã mở rộng thêm các mối quan hệ với những quốc gia mới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN,…Thông qua Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ năm 2001,được kết nạp vào APEC năm 1998, chính thức là thành viên của WTO từ năm 2006, ….ngành dệt may Việt Nam đã tích cực tăng cường quy mô và mở rộng thêm thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam bình quân giai đoạn 1998 – 2016 đạt 17,7%/năm, cao hơn mức tăng trưởng GDP cùng giai đoạn là 6,05%/năm.

Ngành Dệt may Việt nam trong thời gian qua còn đóng góp tích cực về hiệu quả đầu tư, giải quyết lao động với các ngành công nghiệp khác trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Kết quả năm 2017 của 6 tập đoàn kinh tế chủ chốt của đất nước cho thấy, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đóng góp quỹ lương lớn thứ 2 với 15.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho 126.000 lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nền kinh tế (Bảng 3.2).

Qua các phân tích, đánh giá trên có thể thấy ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt (quy mô và tốc độ tăng trưởng). Tuy vậy, việc sản xuất kinh doanh và thương mại sản phẩm dệt may vẫn đang ở cấp thấp, tương tự như con đường phát triển công nghiệp dệt may tại Trung Quốc, Đức, Nhật Bản,.. đã từng trải qua.