Khó khăn chủ yếu về kết cấu hạ tầng nông thôn

Đánh giá bài viết

 

– Cấu trúc hạ tầng chậm phát triển so với sản xuất xã hội. Hệ thống cấu trúc hạ tầng của nước ta vốn đã yếu kém lại bị xuống cấp nặng nề.Cả một thời gian dài chúng ta đã quan trọng hoá quá mức các ngành sản xuất mà xem nhẹ các ngành dịch vụ. Cấu trúc hạ tầng 3/4là diện tích núi đồi với hơn 1000 con sông lớn , nhỏ cũng là một trở ngại đángkể cho việc sản xuất xã hội, đặc biệt là hệ thông giao thông liên lạc.

-Nặng “phần cứng” nhẹ “phần mềm”.Nhận thức chưa đầy đủ về cấu trúc hạ tầng. Nhiều người cho rằng đó là những cơ sở, mạng lưới, hệ thống công trình xây dựng làm nền tảng cho các hoạt động xã hội mà chưa thấy rằng đó là một tập hợp cả phần cứng và phần mềm.

-Sự kết hợp giữa kinh doanh và phục vụ chưa thoả đáng trong lĩnh vực phát triển cấu trúc hạ tầng.

-Thiếu cân đối giữa các bộ phận cấu trúc hạ tầng.

-Đối với nông thôn : kết cấu hạ tầng yếu kém không những ở vùng núi vùng sâu mà ngay cả ở vùng đồng bằng.

-Hiệu quả sử dụng các cơ sở hạ tầng nông thôn rất thấp, gây lãng phí do nhiều nguyên nhân  : thiếu quy hoạch, quản lý kém…

Trong thuỷ lợi cũng có tình trạng tương tự,

-Một điều bất hợp lý hiện nay là các cơ sở hạ tầng ở thành phố như đường xá giao thông, điện, thông tin, nước, cơ sở văn hoá giáo dục, y tế, thể thao… đều do nhà nước đầu tư xây dựng.Trong đó một số công trình sử dụng phải trả tiền dịch vụ (điện, nước) tại đồng hồ của từng gia đình.Còn ở nông thôn, trong phạm vi từng xã, thôn, bản người đan muốn có những nhu cầu đó đều phải bỏ công sức tiền của mình ra làm và sửa chữa hàng năm đồng thời phải trả tiền dịch vụ với giá cao hơn ở thành phố trong lúc thu nhập của nông dân lại thấp hơn nhiều so với cư dân thành thị.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cơ cấu hạ tầng thấp là j
  • yếu kém trong đầu tư cơ sở hạ tầng
  • ,