Kiến nghị về việc hỗ trợ chuỗi CHBLĐTDĐ nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên thông qua các hiệp hội

Về nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên chuỗi CHBLĐTDĐ, doanh nghiệp bán lẻ rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự của mình. Đặc biệt là các chuỗi CHBLĐTDĐ có hệ thống chưa đủ lớn, chưa đủ số lượng nhân viên, chưa đủ ngân sách để có thể đầu tư các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn để nâng cao năng lực của nhân viên trong chuỗi CHBLĐTDĐ.

Các doanh nghiệp cần kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của các chuỗi CHBLĐTDĐ. Nhà nước cần có một số gói hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên của mình trong hai mảng chính là nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như nhân viên bán hàng, giao hàng, thu ngân. Và nhóm nhân viên thứ hai đóng vai trò quyết định nâng cao chất lượng dịch vụ đó là bộ phận giải quyết khiếu nại khách hàng.

Thực tế, quản lý của các chuỗi CHBLĐTDĐ vẫn coi đội ngũ nhân viên bán hàng, giao hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng là đội ngũ nhân viên có mức độ kém quan trọng hơn so với thành phần khác trong chuỗi CHBLĐTDĐ. Các chuỗi CHBLĐTDĐ đầu tư rất nhiều tiền để nâng cao tính hữu hình và sự tin cậy thông qua thiết kế, trưng bày hàng hóa và hợp tác với các nhà sản xuất lớn để nâng cao hai yếu tố đầu tiêu trong chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, quản lý các chuỗi CHBLĐTDĐ cho rằng đội ngũ nhân viên bán lẻ có thời gian cộng tác ngắn, nhân viên lại hay nhảy việc. Ngay chính tâm lý của đội ngũ nhân viên này cũng không gắn bó lâu dài. Vì vậy, doanh nghiệp thường không đầu tư để đào tạo đội ngũ này, chính vì thế mà sự tương tác giữa nhân viên chuỗi CHBLĐTDĐ với khách hàng và tính chuyên nghiệp của chuỗi CHBLĐTDĐ không cao. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc để tạo cú hích cho sự phát triển đội ngũ nhân viên trong chuỗi CHBLĐTDĐ.